• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  ÁNTSz

  Ez az oldal elavult információkat tartalmaz. Az egészségügyi intézményi struktúra többször és jelentős mértékben átalakult.

  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) szervezetrendszere az Országos Tisztifőorvosi Hivatalból (OTH) és az irányítása alatt álló országos intézetekből áll. Az OTH-t az egészségügyért felelős miniszter irányítja.

  Az OTH központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, vezetője az országos tisztifőorvos.
  Az országos intézetek önálló költségvetési szervként működnek, amelyek szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakmai és szakértői feladatokat látnak el.

  Az ÁNTSZ országos intézetei az alábbiak:

  • Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI)
  • Országos Epidemilógiai Központ (OEK)
  • Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)
  • Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI)
  • Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI)
  • Országos „Frederic Joliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI)
  • Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)
  • Országos Alapellátási Intézet (OALI),

  A népegészségügyi feladatok ellátására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként népegészségügyi szakigazgatási szervek működnek, amelyek meghatározott feladatokat látnak el az alábbi területeken:

  • közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság);
  • járványügy,
  • egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés, egészségmegőrzés);
  • egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció;
  • feladatkörükbe utalt szakfelügyeleti feladatok ellátása az egészségügyi szolgáltatók felett.

  A megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek az illetékességi területükön működő kistérségi népegészségügyi intézetek szakmai tevékenységének koordinálását, irányítását is ellátják.
  A megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező, népegészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egységeként kistérségi illetve fővárosi kerületi népegészségügyi intézetek működnek.

  A kistérségi népegészségügyi intézetek illetékességi területükön ellátják az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal a Szolgálat más szerve, vagy a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv feladatkörébe.

  További információk: ÁNTSZ honlap