• Bejelentkezés
  • Szócikk
  • Vitalap
  • Lapforrás
  • Laptörténet
  • A Fogalomtár wikiből

    30 napon túl lejárt tartozásállomány

    Azon tartozások melyeket 30 nappal a fizetési határidő lejárta után sem egyenlítettek ki. Különös jelentősége abban van, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 153.§ (1) és (2) alapján "a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az itt meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam, vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti." Az önkormányzati biztos figyelemmel kíséri a költségvetési szerv gazdálkodását, a jogszabályokban előírt feladatainak ellátását, feltárja azokat az okokat, amelyek a tartós fizetésképtelenséghez vezettek, és ennek alapján azonnali végrehajtásra irányuló intézkedési tervet készít a tartozásállomány felszámolására, a gazdálkodás egyensúlyának biztosítására és a követelések behajtására.