• Bejelentkezés
  • Szócikk
  • Vitalap
  • Lapforrás
  • Laptörténet
  • A Fogalomtár wikiből

    60 napon túl lejárt tartozásállomány

    Azon tartozások melyeket 60 nappal a fizetési határidő lejárta után sem egyenlítettek ki. Különös jelentősége abban van, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 150.§ (1) a) alapján "a pénzügyminiszter, továbbá - a Kormány irányítási és irányító hatáskörébe nem tartozó szervek, testületek költségvetési szervei esetében a Kormány kezdeményezésére - az Országgyűlés kincstári biztost jelöl ki a központi költségvetési szervhez, ha annak elismert, az esedékességet követő 60 napon túli tartozásállománya meghaladja az éves eredeti költségvetés kiadási előirányzatának 3,5%-át, vagy összege meghaladja az 50 millió forintot". A kincstári biztos figyelemmel kíséri a költségvetési szerv gazdálkodását, a jogszabályokban előírt feladatainak ellátását, feltárja azokat az okokat, amelyek a tartós fizetésképtelenséghez vezettek, és ennek alapján azonnali végrehajtásra irányuló intézkedési tervet készít a tartozásállomány felszámolására, a gazdálkodás egyensúlyának biztosítására és a követelések behajtására.