• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Betegszállítás

  A betegszállítás célja, hogy az orvos rendelése alapján biztosítsa az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést abban a - mentőápolói felügyeletet nem igénylő - esetben, ha az egészségügyi ellátás elérhetősége másként nem biztosítható.
  Az egészségügyi ellátás elérhetősége akkor nem biztosítható másként, ha a beteg

  a) szállításra szorul, de egészségi állapota nem indokolja mentés igénybevételét,
  b) csak speciális testhelyzetben szállítható,
  c) mozgásában korlátozott, járóképtelen, vagy egészségi állapota nem teszi lehetővé tömegközlekedési vagy más szokásos közlekedési eszköz használatát,
  d) fertőzésveszély vagy kóros magatartása miatt közforgalmú járművet nem vehet igénybe,
  e) ellátásának eredményességét tömegközlekedési vagy más szokásos közlekedési eszköz hiánya vagy annak igénybevételéből eredő késedelem vagy más tényező veszélyeztetné.

  Betegszállítás a gyógyintézetből elbocsátott beteg otthonába történő szállításakor is igénybe vehető, ha az ellátást követően

  a) a beteg a fenti okok miatt a gyógyintézetet más módon nem tudja elhagyni, vagy
  b) a betegnek a fekvőbeteg-gyógyintézetből az otthonába történő eljutása az elbocsátásának naptári napján, illetve más esetben ésszerű időn belül másként nem biztosított.


  Forrás: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről