• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Egészségügyi piac

  Az egészségügyben alapvetően három piacot különíthetünk el:

  1. Egészségbiztosítási piac - a biztosító/finanszírozó és a vásárlók között
  2. Egészségügyi szolgáltatások piaca - a szolgáltatók és a vásárló között
  3. Egészségügyi finanszírozás piaca - a biztosító/finanszírozó és a szolgáltatók között

  Ezen három nagyobb egységen belül is számos részpiacot azonosíthatunk, melyek különböző tulajdonságokkal bírnak, de általánosságban elmondható, hogy az egészségügyi piacok a tökéletesen versenyző vagy kompetitív piaci szerkezet feltételeit nem teljesítik, azaz piaci kudarcok lépnek fel. Ez tehát annyit jelent, hogy a piaci viszonyok között kialakuló viszonyok társadalmi szinten nem lesznek hatékonyak abban az értelemben, hogy valaki(k)nek javítható a helyzete anélkül, hogy másét rontanánk. Ezt külső (leginkább állami) beavatkozással lehet és szokás orvosolni, ám ez viszont kormányzati kudarcokhoz vezet. A feladat tehát igen nehéz: meg kell találni azt a megoldást, ahol a kormányzati beavatkozásból eredő hasznok meghaladják azok költségeit és haszonveszteségeit. Ezek a gyakorlati gazdaságpolitikában nagyon nehezen számszerűsíthető kérdések, sokszor egyszerűen értékválasztáson múlnak. A választás gyakran a hatékonyság és méltányosság követelményei között történik, amelyek esetében a valóságban trade-off-ot tapasztalunk.

  Az egészségügyi piacokon legjellemzőbben előforduló piaci kudarc okok a következőek:

  • információs aszimmetria: ennek számos egyéb következménye van az egészségügyi ellátásra, amit sokszor külön okként szoktak felsorolni. Ilyen a
   • kínálatvezérelt kereslet: a vásárló-szolgáltató viszonyban jelenik meg. Kialakulását leginkább a vásárlói informáltság növelésével és ellátási irányelvek, protokollok bevezetésével próbálják megakadályozni, káros hatásait pedig finanszírozási és kapacitás korlátozásokkal kordában tartani.
   • morális kockázat
   • kockázatszelekció
   • lefölözés
  • heterogén termékek és szolgáltatások
  • monopol piaci szerkezet
  • externáliák
  • közegészségügyi szolgáltatások esetén a közjavak problémája

  Az egészségügy iránti kereslet az egészségességre való törekvésből származtatott. Megkülönböztethetünk igényt, keresletet és szükségletet.