• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Egészségmodell

  Egy egészségmodellt döntően három tényező határoz meg:

  • az egészség definíciója,
  • az egészséget meghatározó tényezők köre, amelyekre a modell kiterjed (egyéni tulajdonságok, környezeti tényezők),
  • a tényezők között feltételezett kapcsolatrendszer.

  A különböző egészségmodellek kialakítása során tudatosan illesztik egymáshoz az egészséggel kapcsolatos „tudásdarabkákat”. Az így kialakított egészségmodell előnye, hogy koherens keretet és nyelvezetet teremt a betegségek kialakulásának, és következményeinek értelmezéséhez.
  A modellekben használhatnak eltérő egészség-definíciókat különböző meghatározó tényezők figyelembevételével úgy, hogy köztük más-más kapcsolatrendszereket definiálnak.

  A kiindulópontként meghatározott egészség fogalma is sokat változott az idők folyamán.
  A biomedikális, hagyományos szemlélet mellett, amely az egészséget a betegségek hiányaként értelmezi, napjainkra az ún. funkcionális modell vált meghatározóvá. Az egyén testi, lelki, szociális működésének épségét ez a modell aszerint határozza meg, hogy mennyire tud különböző tevékenységeket végrehajtani.
  Az egészségnek a funkcionális modell szerinti jellemzése azért is előnyös, mert a lakosságtól megbízható információ nyerhető arra vonatkozóan, hogy milyen tevékenységeket képes ellátni (milyen a funkcionalitás-csökkenés), illetve könnyen értelmezhető az állapot jelentette betegségteher. [1] [2]


  1. Országos Lakossági Egészségfelmérés - OLEF2000 Kutatási Jelentés
  2. Népegészségügyi Jelentés 2004