• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Elszámolási nyilatkozat

  A beteg számára kiállított magyar nyelvű, közérthetően megfogalmazott tájékoztató, melynek tartalma:

  • Igénybe vett ellátás (OENO, BNO, HBCs kódokkal),
  • Az ellátásért az egészségbiztosítási finanszírozás keretében igényelhető legmagasabb finanszírozási összeg mértéke,
  • Az ellátásért fizetendő térítési díj, amennyiben az az ellátás igénybevételének feltétele,
  • Ellátási napok száma (fekvőbeteg ellátás esetén).

  2007. január 1-től a fekvőbeteg-gyógyintézetekben, 2008. január 1-től a járóbeteg-szakellátást, háziorvosi ellátást, illetve fogászati alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál állítják ki.


  A biztosított, valamint a kiállító orvos az elszámolási nyilatkozat mindkét példányának aláírásával igazolja, hogy az abban megnevezett ellátást igénybe vette. Az aláírt elszámolási nyilatkozat egyik példányát a biztosítottnak át kell adni, másik példányát pedig az egészségügyi szolgáltató a biztosított egészségügyi dokumentációjának részeként megőrzi.

  Ha a szolgáltató ellenőrzése során kiderül, hogy a biztosítottal önhibájából nem írattatta alá az elszámolást, a szolgáltató köteles az ellátás finanszírozási tételének 10 százalékát visszafizetni.

  Ha a a biztosított nem képes aláírni az elszámolási nyilatkozatot, úgy azt helyette a képviseletére jogosult személyek jogosultak aláírni. Az egészségügyi szolgáltató két tanú által aláírt nyilatkozattal igazolhatja, hogy az elszámolási nyilatkozatot

  a) a biztosított - előzetesen be nem jelentett - távozása miatt, vagy
  b) a biztosított állapota miatt

  nem tudta aláírattatni a biztosítottal, és azt a biztosított helyett külön jogszabályban foglaltak szerint aláírásra jogosult személy sem írta alá. Nyilatkozat hiányában, ha a biztosított nem akarja aláírni a ténylegesen elvégzett tevékenységekről szóló elszámolási nyilatkozatot, annak pótlását a bíróságtól lehet kérni.