• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Fenntartó

  • "Költségvetési szerv egészségügyi szolgáltató esetén az alapító okiratban irányító szervként megjelölt állami szerv, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás,
  • egyházi jogi személy vagy vallási tevékenységet végző szervezet által fenntartott egészségügyi szolgáltató esetében az egészségügyi szolgáltató alapító okiratában fenntartóként megjelölt ilyen jogalany,
  • alapítványi, közalapítványi egészségügyi szolgáltató esetében az alapítvány, közalapítvány,
  • egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója esetén az egészségügyi felsőoktatási intézmény
  • más szervezet esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet."

  A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

  a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
  b) a fogorvosi alapellátásról,
  c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
  d) a védőnői ellátásról,
  e) az iskola-egészségügyi ellátásról.

  A települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkorményzatok egyetértésben állapítják meg.

  A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében

  a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
  b) biztosítja rovarok és rágcsálók irtását,
  c) figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását (szükség esetén intézkedik, vagy más hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát.

  A helyi önkormányzat az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettségének részeként gondoskodik

  a) a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetéséről,
  b) a 2013. április 28-án tulajdonában, illetve fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltató számára megállapított közfinanszírozott szakellátási feladatok ellátásáról,
  c) a tulajdonában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladat ellátására szolgáló vagyonhoz kapcsolódó közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladatok ellátásáról.

  Az egészségügyi intézmények fenntartójának hatáskörét képezi különösen

  a) az egészségügyi intézmény szakmai felügyelete,
  b) az egészségügyi intézmény költségvetési irányítása, így az alapítói jogok, a létesítés, az átalakítás, illetve a megszüntetés gyakorlása,
  c) az intézmény költségvetésével kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott, így az irányító szerv jogkörébe tartozó jogok gyakorlása,
  d) az intézmény vezetője tekintetében a vezetői megbízás adása, a vezetői megbízás visszavonása vagy a munkaviszony létesítése és megszüntetése, valamint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
  e) az intézmény gazdasági vezetője tekintetében a vezetői megbízás adása, a vezetői megbízás visszavonása vagy a munkaviszony létesítése és megszüntetése, valamint a díjazás megállapítása,
  f) az intézmény működését szabályozó dokumentumok (pl. szervezeti és működési szabályzat, házirend, szakmai program, munkaterv) jóváhagyása,
  g) az intézmény működésének szakmai, illetve költségvetési ellenőrzése,
  h) a törvényben illetve kormányrendeletben a fenntartó részére meghatározott egyéb szakmai feladatok ellátása (szakmai fenntartói jogok)

  (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről)