• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Fogalom

  Az ISO (International Organisation for Standardization) meghatározása szerint a fogalom gondolati egység, amelyet valamely dolgok megfigyelhető közös tulajdonsága alapján hozunk létre.

  A meghatározás körül az egészségügyi informatikai szakirodalomban is filozófiai viták zajlanak, aminek az a lényege, hogy a fogalmakat az objektív valóságban nem létező, tisztán az emberi gondolkodás által létrehozott dolgoknak tekintsük, vagy pedig a valóságban az embertől függetlenül is létező dolgoknak, amiket az emberi gondolkozás csupán felismer. A vita egészen addig nem jár gyakorlati következményekkel, amíg a fogalomalkotás során arra törekszünk, hogy a fogalmakat valóban objektív ismérvekre támaszkodva határozzuk meg.

  A félreértések elkerülése végett azonban javasolható, hogy amennyiben a kérdés objektív oldalát akarjuk hangsúlyozni, akkor a kategória kifejezést használjuk, fenntartva a fogalom szót azokra az esetekre, amikor a szubjektivitás hangsúlyossá válik.

  A fogalmakat a nyelvben rendesen azok a szavak, kifejezések jelölik, amelyek nem egyetlen individuális létezőre utalnak. Pl. a "fa", "asztal", "sarki róka", vagy "bánat" kifejezések. A köznapi szóhasználat beszél elvont fogalom-ról, amin olyan fogalmakat szoktak érteni, amelyeknek a példányai nem fizikai értelemben megfigyelhető objektumok. A fenti felsorolásban ilyen fogalom a "bánat". A szaknyelvben szintén használatos az absztrakt és konkrét fogalom kifejezés, de más értelemben. Az absztrakt fogalom olyan fogalmat jelöl, aminek egy konkrét fogalmi hierarchiában csak alárendelt fogalmai vannak, de nincsenek közvetlen példányai. Az "emlős állat" ilyen értelemben absztrakt fogalom, mert nincs olyan példánya az emlős állatoknak, amely ne lenne egyben példánya valamilyen kisebb rendszertani egységnek, pl. valamilyen fajnak. Ugyanebben a rendszerben a fajok, vagy még inkább a fajták konkrét fogalmak, mert ezek alatt nincsenek már kisebb fogalmi egységek, hanem csak egyes egyedek.