• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből
  (Homogén betegségcsoportok szócikkből átirányítva)

  HBCs

  HBCs = Homogén betegségcsoportok.
  A fekvőbeteg-ellátás finanszírozásában használt betegosztályozási rendszer. Azokat az aktív kórházi ellátási eseteket sorolja egy finanszírozási csoportba, amelyek nagyságrendileg azonos teljesítményértékkel rendelkeznek, azaz közel azonos a szakmai-technikai ráfordítás igénye, és a csoportba sorolás orvosi szempontból is elfogadható. A besorolást elsődlegesen az ellátást indokló betegségek, a besoroláshoz kiemelt orvosi beavatkozások határozzák meg.

  A kórházi ápolási esetek osztályozásának az elemzési és egyéb felhasználási céloktól függően sokféle változata alakult ki. A legelterjedtebb az USA-ban kifejlesztett DRGs (Diagnosis Related Groups) rendszer, amely az orvos-szakmai és a gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe vevő kórházi eset-osztályozási rendszer. Ez alapján került kialakításra a Magyarországon a HBCs rendszer, melynek bevezetésére 1993. július 1-jével került sor.

  A kórházi teljesítmények értékelése különböző mérési rendszerek szerint végezhető el, egyik lehetőség erre a HBCs osztályozási rendszer. A kórházak különböző betegeket látnak el, eltérő kezelési eljárásokkal, erőforrásigénnyel. A kórházi tevékenységet nem csak az ellátott esetek száma, hanem az ellátott esetek összetétele is jellemzi. A kórházban előforduló esetek lehetséges típusainak száma rendkívül magas. Az osztályozási rendszer alkalmazásának lényege, hogy a kórházi eseteket jellemzők függvényében kezelhető számú, a homogenitási kritériumoknak megfelelő csoportokba sorolja.

  A homogén betegségcsoportok kialakításánál az elsődleges felosztás az orvos-szakmai szempontok figyelembevételével készült el. Az orvosi szempontból viszonylag homogénnek tekinthető csoportokon belül a szakmai ismérveket szem előtt tartva jött létre az esetek olyan csoportosítási rendszere, amelyben egy-egy csoportba a teljes ráfordítás-igényesség mértéke szerint is homogén esetek kerültek. A nagy gyakoriságú esettípusoknál a szakmai és erőforrás-igényességi homogenitás egyaránt érvényesül, a ritka esettípusoknál általában a szakmai homogenitás dominál.

  A HBCs rendszert nem csak a kórházi ellátási esetek osztályozására alkalmazzák, hanem olyanokra is, amelyek ma már rövidebb időtartamban, a beteg egész napos benntartózkodása nélkül is elláthatók (egynapos sebészet, nappali kórházi ellátás, kúraszerű ellátások).

  A kórházi ápolási esetek bázisadatain alapuló információrendszer alkalmazása biztosítja a homogén betegségcsoportok osztályozási rendszerének működéséhez szükséges adatokat.