• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  ILO

  International Labour Organization (ILO): Nemzetközi Munkaügyi Szervezet.
  Az ENSZ szakosodott szervezete, amely küzd a társadalmi igazságosságért és az általánosan elismert emberi és munkaügyi jogokért.
  1919-ben jött létre, 1946-ban az ENSZ első szakosodott szervezete lett.
  Az ILO tagjainak száma jelenleg 185. Magyarország 1922 óta tagja a szervezetnek.


  Az ILO sajátos felépítésű ún. tripartit, vagyis háromoldalú szerv: tevékenységében egyenlő joggal vesznek részt a kormányok, a munkaadók és a munkavállalók (szakszervezetek) képviselői.


  Négy stratégiai célkitűzése:

  • Elősegíteni és megvalósítani standardokat és alapvető elveket, valamint a munkához kapcsolódó jogok érvényesülését.
  • Több lehetőséget teremteni a férfiak és nők számára a tisztességes foglalkoztatásra és jövedelem-teremtésre.
  • Fokozni a szociális védelem lefedettségét és hatékonyságát mindenki számára.
  • Megerősíteni a tripartit érdekegyeztetést és a társadalmi párbeszédet.


  A fenti célok megvalósulása érdekében számos módon szervezi tripartit érdekegyeztetésének résztvevőit és a társadalom egészét.
  Többek között végzi:

  • Nemzetközi irányelvek és programok megalkotását az alapvető emberi jogok érvényesülésének támogatására, a munka- és életkörülmények jobbá tételére, a munkalehetőségek növelésére.
  • Nemzetközi munkaerő-standardok elkészítését.
  • Nemzetközi technikai együttműködés kiterjesztett programjának megfogalmazását és alkalmazását - együttműködésben a résztvevőkkel - annak érdekében, hogy segítse az országokat a kidolgozott irányelvek hatásos módon történő gyakorlatba való átültetésében.
  • Képzés, oktatási és kutatási tevékenység mindezen erőfeszítések megvalósulásának elősegítésére.

  ILO Honlap