• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Információmodell

  Mivel az információ olyan alapfogalom, ami nem vezethető vissza további fogalmakra, a tudomány definíció helyett modelleket alkot az információ természetének, mibenlétének megragadására.

  Hasonlóan a fizikához, ahol az elemi részecskék kettős (korpuszkuláris és hullám) természetéről beszélünk, az információ-elméletben [1] is két egymást kiegészítő modell létezik, amelyek - ha úgy tetszik - az információ kettős természetét írják le. A mi esetünkben szintaktikai és szemantikai modellekről beszélünk.

  Szintaktikai információmodellek

  Ezek a modellek az információ formai megjelenéséből indulnak ki. Eszerint az információt egy jelkészlet elemeiből kirakott jelsorozat hordozza, és ennek révén mérhető mennyiség. Ez a modell a valószínűség-elmélettel és az entrópia fogalmával kapcsolja össze az információt. Egy jel információ-tartalma ugyanis annál nagyobb, minél kisebb az előfordulási valószínűsége. (Világos, hogy egy biztosan bekövetkező jelenség nem alkalmas semmilyen információ közvetítésére, hiszen a közlő szándékától függetlenül bekövetkezik.) Az elmélet fő kidolgozói Claude Shanon [2] és Ralph Hartley[3] voltak. Az általuk kidolgozott matematikai elmélet szerint egyetlen p valószínűségű elemi esemény információtartalma (kissé leegyszerűsítve):

  I=-log2(1/p) (Shanon képlet)

  Egy N elemű jelkészletből kirakott n hosszúságú jelsorozaté pedig (feltéve, hogy a jelek előfordulási valószínűsége egyforma):

  H=n*log2N (Hartley formula)

  Az információ elemi egysége egyetlen kettes számrendszerbeli számjeggyel (0 vagy 1) jelölhető, ezt nevezzük bit-nek.

  A szintaktikai modell az adattárolással, adattovábbítással kapcsolatos műszaki kérdésekben rendkívül hasznos, hiszen nélküle pl. lehetetlen volna egy tároló egység vagy telekommunikációs rendszer kapacitásának méretezése. A szintaktikai modell azonban semmit sem mond arról hogy egy jelsorozat milyen módon képes meghatározott jelentést közvetíteni, hogyan lehetséges annak értelmezése, és egyáltalán milyen céllal történik bármiféle információt hordozó jelsorozat előállítása, továbbítása vagy feldolgozása. Ezeket a kérdéseket a szemantikai modellek közelítik meg.


  Szemantikai információ-modellek