• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Interoperabilitás

  A különböző infromatikai rendszerek együttműködésre való képessége.


  Az együttműködés különböző szinteken valósulhat meg.
  Technikai interoperabilitásról akkor beszélünk, ha a rendszerek között fizikailag lehetséges az adatcsere, és az egyik rendszerből a másikba eljuttatott információ a rendszert használó ember számára értelmezhető. Ilyen szintű interoperabilitást az internet általános szolgáltatásai (e-mail, web stb.) megvalósítanak. A technikai interoperabilitás szintjén nem foglalkozunk pl. azzal a problémával, hogy az adat küldő és fogadó személyek esetleg különböző nyelvet beszélnek.
  A szemantikus interoperabilitás szintjén nemcsak fizikailag lehetséges az adatcsere, hanem a rendszerek egymás adatait "értelmezni" is tudják. Ez azt jelenti, hogy a küldő rendszerben keletkezett adat olyan módon kerül át a fogadó rendszerbe, hogy a fogadó rendszer ugyanolyan műveleteket tud rajta végezni, mintha az adat a fogadó rendszerben keletkezett volna, és a rendszer felhasználók is ilyen módon tudják az adatot használni.

  Interoperabilitásról azonban csak akkor beszélünk, ha a küldő rendszerben az adott szervezet saját céljaira rögzített és kezelt adatokról van szó. Nem használjuk az interoperabilités kifejezést akkor, ha az adatokat előre tudott módon eleve a továbbítás (jelentésküldés stb.) céljára állítjuk elő, ha a továbbítás reguláris módon, előre meghatározott kötött formátumban történik. Tehát nem beszélünk interoperabilitásról akkor, amikor pl. a fekvőbeteg intézmények elküldik havi betegforgalmi jelentésüket az OEP részére, holott ada adatok gépi úton értelmezhető, feldolgozható formában jutnak el a fogadó intézménybe. Az egészségügyi rendszerek interoperabilitása lehetővé teszi, hogy a beteg egyik egészségügyi intézményben keletkezett adatait egy másik intézmény ugyanúgy tudja felhasználni, mintha ott keletkezett volna. Az interoperabilitás megvalósítása főleg országhatárokon keresztül nagy kihívás, jelenleg az egészségügyi informatika egyi fő tudományos kutatási területe.