• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből
  (Irányított betegellátási rendszer szócikkből átirányítva)

  Irányított Betegellátási Rendszer

  Az Irányított Betegellátási Modellkísérlet 1999 júliusában kezdődött, és hatpárti konszenzuson alapult.
  A Modell megszüntetésére az irányított betegellátási rendszer megszüntetésével, az elszámolásokkal, valamint az elszámolások ellenörzésével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 348/2008. (XII.31.) Korm. rendelettel került sor.

  Az Irányított Betegellátási Rendszert megszüntetését megelően az alábbiek jellemezték.

  Az egészségügy strukturális elemeinek változatlanul hagyása mellett a gazdálkodási felelősséget az OEP a szolgáltatókhoz delegálta, az egyes kasszák átjárhatóságának megengedésével érdekeltté téve őket a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása mellett a lakosság egészségi állapotának javításában is.

  A modellkísérlet célja a valós ellátási szükséglet meghatározása, a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználása mellett az érintett lakosság egészségügyi ellátásának legalább a korábbival azonos szintű biztosítása, a prevenciós programok révén pedig a lakosság egészségi állapotának javítása. Új elemként jelentek meg a minőségbiztosítási elemek a rendszerben: a képzés és oktatás mellett az egységes szakmai protokollok kialakítása is elindult.

  Az irányított betegellátási rendszer működése az érintett biztosítottak egészségi állapotának, az általuk igénybe vett egészségügyi szolgáltatások hatékonyságának, minőségének és az ellátások szervezettségének javítása, valamint a felszabaduló források célszerű felhasználása érdekében biztosítja

  a) az érintett biztosítottak kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentesen, illetve támogatás ellenében igénybe vehető egészségügyi ellátásának a progresszív ellátás adott szinten történő megszervezését, megfelelőségének és minőségének - az igénybevételi adatok alapján történő - nyomon követését,
  b) az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók munkájának koordinálását,
  c) az ellátásokról történő folyamatos visszacsatolást, valamint
  d) az egészségfejlesztési és prevenciós programok koordinálását.

  A szervező feladatai a működtetett ellátási-finanszírozási rendszerben:

  • egy adott összefüggő földrajzi területen 2004-től 75 ezer főt meghaladó érintett lakos tényleges szükségleteihez igazodó egészségügyi ellátás racionális megszervezése;
  • a definitív ellátás érdekében a lakóhely közeli alap- és járóbeteg szakellátás erősítése, az indokolatlanul igénybe vett magasabb szintű ellátások számának csökkentése;
  • a krónikus betegségek primer és/vagy szekunder prevencióját szolgáló alap- és szakellátási struktúra kialakításának kezdeményezése;
  • az egészségügyi ellátások különböző szintjein a szolgáltatásokat igénybe vevők betegútjainak szervezése, irányítása, elemzése, a nyert tapasztalatok alapján az egészségügyi ellátás racionálisabb szervezésére javaslatok kidolgozása;
  • a progresszív betegellátás minden szintjén az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezetek helyi összefogásának, szakmai kapcsolatainak, együttműködésének javítása;
  • a lakosság egészségi állapotának és az igénybe vett szolgáltatások minőségének javítása;
  • a felszabaduló források ésszerű allokációja, az ellátandó feladatok kiegyensúlyozott, folyamatos, hosszú távú ellátása érdekében.

  Források

  http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,34868&_dad=portal&_schema=PORTAL

  1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (38/C. §) 2008 XII.31 előtti állapota