• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Kódkarbantartó Bizottság

  Finanszírozási kódokra javaslatot tevő bizottság.

  Az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) NM rendelet alapján:

  A miniszter tanácsadó testülete, elnökét a miniszter nevezi ki. A működésével kapcsolatos szervező, döntés-előkészítő, koordináló, és adminisztratív feladatokat a minisztérium biztosítja.

  A Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság a karbantartás szakmai értékelését végzi, melynek során szakértői, értékelő, előkészítő, tevékenységet folytat.

  • Az OEP-pel együttműködve feldolgozza a BNO, OENO kódrendszerre vonatkozó karbantartási javaslatokat.
  • Az OEP-pel együttműködve a rendszeres karbantartás keretében részt vesz a karbantartáshoz szükséges adatok szolgáltatásának megszervezésében.
  • A finanszírozás során használt kódokra, kódrendszerekre, a definiálási szabályokra vonatkozó szakmai javaslatokat megvitatja.
  • Értékeli az OEP által szolgáltatott adatokat, háttérszámításokat és az új besorolásokra, valamint a kódokra és a finanszírozási paraméterek korrekciójára tett javaslatokat, melyek alapján kezdeményezi a szükséges módosításokat.
  • Végzi a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyv általános revízióját.
  • Tanulmányozza, összehasonlítja, elemzi a más országokban alkalmazott finanszírozási rendszereket, és kapcsolatot tart a kódkarbantartást végző külföldi partnerszervezetekkel.

  Elnöke a minisztert havonta tájékoztatja a munkatervben foglalt feladatok végrehajtásáról.

  A Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság szükség szerint, de legalább évente javaslatot tesz a miniszter részére a módosítandó kódok és paraméterek elfogadására és közzétételére.