• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Klasszifikáció

  Magyarul osztályozás (a latin 'class' = osztály szóból).
  Szinoníma: kategorizálás (a görög 'kategoria' szóból).
  Osztályozáson valamilyen sokaság elemeinek csoportokba rendezését értjük. A csoportok tagjai valamilyen kizárólagos közös tulajdonsággal kell rendelkezzenek, vagyis olyan tulajdonsággal (vagy tulajdonság-együttessel), amely a csoport minden tagjának megvan, de a csoporton kívül egyetlen elemnek sincs. Az egyes csoportok további csoportokba szervezhetők, ilyen módon egy osztályhierarchia jön létre. A kizárólagos közös tulajdonság követelménye azonban az ilyen csoportokra is érvényes. Azokat a csoportokat, amelyeket más csoportokból szerveztünk, szokás "absztrakt osztály"-nak nevezni, szemben azokkal, amelyek a hierarchia legalsó szintjén állnak és további csoportokat nem, csak egyedeket tartalmaznak. Ez utóbbiakat "konkrét osztály"-oknak nevezzük.
  A klasszifikáció minden tudományban - az élettudományokban különösen - meghatározó szerepet játszik, hiszen ennek révén különítjük el a tudomány tárgykörébe eső jelenségeket az azon kívül esőktől. A tárgykörön belül szintén ennek révén alkotjuk meg azokat a csoportokat, amelyekre vonatkozóan valamilyen tudományos megállapítás tehető. (A tudomány számára ugyanis többnyire nem az egyedekre vonatkozó megállapítások érdekesek, hanem az általánosak.)
  Az egészségügyi informatika területén a legjelentősebbek a betegségek osztályozási rendszerei, de hasonló fontosságú az orvosi eljárások, a funkcionális képességek, az egészségre ható tényezők, stb. osztályozásai.

  Lásd még kódrendszerek