• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Klinikai Centrum

  A klinikai centrumok az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek részeként működnek, de azoktól szervezetileg leválasztva biztosítják az egyetemi képzés gyakorlati oldalát.

  A jelenleg már hatályon kívül helyezett 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról (141. §) szerint:
  Az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek (egészségügyi felsőoktatási intézmény) részt vesznek az egészségügyi ellátásban, e célból egészségügyi szolgáltatót létesítenek és tartanak fenn, vagy egészségügyi szolgáltatóval társulnak. Az egészségügyi felsőoktatási intézmény gyakorlati képzés céljából az egészségügyi szolgáltatóval megállapodhat oktató kórházi, szakrendelési, gyógyszerészeti feladatok ellátására. Az egészségügyi felsőoktatási intézmény - a felsőoktatási intézmény részeként vagy attól elkülönített szervezeti keretben - egy egészségügyi szolgáltató működtetésére jogosult. Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi felsőoktatási intézmény részeként (klinikai központ) vagy attól elkülönülve (egyetemi klinikai központ) működhet. A klinikai központ részjogkörű költségvetési egység formájában működik, ha az egészségügyi felsőoktatási intézmény költségvetési szerv. A részjogkörű költségvetési egység kincstári számlával rendelkezik. Az egyetemi klinikai központ jogi személy, amelynek alapítója az egészségügyi felsőoktatási intézmény.

  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény XXVIII. fejezete alapján:
  Az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek (a továbbiakban: egészségügyi felsőoktatási intézmény), egészségügyi szolgáltatót (klinikát)

  a) a felsőoktatási intézmény részeként működtethetnek, vagy
  b) a felsőoktatási intézménytől elkülönített szervezeti keretben létesíthetnek és tarthatnak fenn.

  Az egészségügyi felsőoktatási intézmény az előbbieken túl egészségügyi szolgáltatóval társulhat.
  Az egészségügyi felsőoktatási intézmény gyakorlati képzés céljából az egészségügyi szolgáltatóval megállapodhat oktató kórházi, szakrendelési, gyógyszerészeti feladatok ellátására.
  Az egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója részt vesz

  a) a törvényben foglaltak szerinti területi egészségügyi szolgáltatások nyújtásában, a progresszív betegellátásban,
  b) felsőoktatási intézmény képzési és kutatási feladatainak ellátásában.

  Az egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója kincstári számlával rendelkezik.
  Az egészségügyért felelős miniszter szakmai irányításával és koordinálásával az egészségügyi felsőoktatási intézmény szervezi a szakorvos-, a szakfogorvos-, a szakgyógyszerész-, klinikai szakpszichológus, népegészségügyi szakemberképzést, a más felsőfokú végzettséggel rendelkezők egészségügyi szak- és továbbképzését, továbbá közreműködik e feladatok ellátásában.
  A betegellátási feladatok koordinálására az egészségügyi felsőoktatási intézmény orvos-és egészségtudományi centrumot hozhat létre. A centrum a felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatóját (klinikáját) és az egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó kutatóintézeteit, egyéb szervezeti egységeit foglalja magában.