• Bejelentkezés
  • Szócikk
  • Vitalap
  • Lapforrás
  • Laptörténet
  • A Fogalomtár wikiből

    Kockázatkiegyenlítés

    A több-biztosítós rendszerekben az egyes biztosítóknál a biztosítottak kockázati struktúrája eltérő lehet. A biztosítottak által fizetett biztosítási díj nem függ az egészségi állapotuktól. Többnyire országosan egységes a biztosítási díj. Ha minden biztosító a hozzá tartozó biztosítottak befizetéseiből (biztosítási díjaiból) gazdálkodik, akkor a kedvezőtlenebb kockázati struktúrával (több egészségügyi szolgáltatást igénylő biztosított, több beteg) rendelkező biztosító gazdaságilag rosszabbul jár, mint az a biztosító, akihez több egészséges biztosított tartozik. A kockázatkiegyenlítés célja, hogy a forrásokat (a befizetett biztosítási díjakat vagy azok egy részét) úgy ossza újra a biztosítók között, hogy azok a lehetőség szerint legjobban legyenek képesek fedezni az adott biztosító biztosítottjainak kiadásait.