• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Korfa

  A lakosság nemenkénti korelosztását ábrázoló (adott esetben a családi állapottal kiegészített) grafikont szokás korfának nevezni.

  A nemzetközi szóhasználat ”population pyramid”-nak hívja. Mindkét elnevezését jellegzetes alakjáról kapta, tudniillik a kormegoszlási grafikon -elsősorban a természeti népeknél- piramisra vagy fenyőfára emlékeztethet.

  A korfa egy adott népesség nem és kor szerinti megoszlását oly módon mutatja be, hogy az egyes korévekhez (vagy korcsoportokhoz) tartozóan jobboldalon a nők, baloldalon a férfiak számát ábrázolja egymásra helyezett szalagdiagramok formájában.

  Magyarország korfája 2014-ben

  Háromféle korfa-típust különböztetünk meg, ahol a korfa formája az adott népesség korstruktúráját is jelzi.

  • Piramis alakú korfa: a növekvő népesség korfája – itt széles az alap, ami fölfelé gyorsan keskenyedik, hisz sok a fiatal és magas a halandóság (alacsony a születéskor várható átlagos élettartam). A korfa tradicionálisan ilyen, ez jellemző ma a természeti népekre, a fejlődő országokra.
  • Harang alakú korfa: a stagnáló népesség korfája – itt a fiatalok és a középkorúak aránya közel egyformán magas, a korfa csak az idős népességnél keskenyedik el és veszi fel jellegzetes, haranghoz, méhkashoz hasonló formáját.
  • Urna vagy hagyma alakú korfa: a fogyó népesség korfája – ez keskeny alapú, felfelé kissé szélesedő forma, amit a fiatalok arányának csökkenése, az idősek arányának növekedése okoz (magas születéskor várható átlagos élettartammal). Ilyen korfával rendelkezik sok fejlett ország, többek között Magyarország is.