• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Méltányosság (esélyegyenlőség, equity)

  Általános értelemben azt jelenti, hogy az egészségügyi rendszer valamely jellemzője társadalmilag igazságos módon oszlik el a társadalmon belül. A "társadalmilag igazságos" fogalma mögött többnyire valamilyen normatív elosztási cél van.
  Margaret Whitehead javaslata szerint méltánytalanságnak számít az olyan egyenlőtlenség, amely elkerülhető és igazságtalan[1].

  Gazdasági értelemben akkor valósul meg, amikor az egyének jövedelmi helyzete nem befolyásolja az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőséget, illetve gazdasági teherviselő képességük arányában járulnak hozzá az egészségügyi rendszer működtetéséhez.

  A méltányosságot a társadalombiztosítás az igazságosság, és a költség-hatékonyság mellett alapvető értékké emeli. Általánosságban véve igaz az a megállapítás, hogy az igazságosság és hatékonyság (az összeadott járulékforintjaink jobb felhasználása) érdekében a közösségi forrásokat úgy kell felhasználni, hogy az a közösség számára a legnagyobb egészség-nyereséget eredményezze. Ez, mint alapelv igaz, de a méltányosság elve miatt csak korlátozottan érvényesíthető. A költség-hatékonysággal pl. nem indokolható egyes életkor felett az intenzív terápia (statisztikailag kevesebb megmentett életév várható ugyanolyan vagy magasabb ráfordítás mellett, mint a fiatalok esetében), de ilyen alapon kimondható lenne az is, hogy egyes betegségek kezelése nem indokolt, mert aránytalanul drága és kevés eredménnyel kecsegtet. Ez természetesen nem megengedhető: a méltányosság elve alapján biztosítani kell az egyes életszakaszok és az egyes betegségek esélyegyenlőségét is,akár eltérő költség-hatékonyság mellett is.

  A fenti példák alapján is látszik, hogy annak eldöntése, hogy mi méltányos és mi nem, rendkívül nehéz és mindenképpen értékítélet szükséges hozzá. Némi támpontot nyújthatnak ehhez a társadalmi igazságosságról szóló elméletek, mint a egalitarizmus, utilitarizmus vagy a rawlsizmus.

  A méltányosság kifejezést konkrét fogalomként -nem alapelvként- a társadalombiztosítás arra az esetre használja, amikor a biztosító erre törvény által feljogosított vezető állású tisztviselője egyedi méltányosság elbírálása alapján többletjuttatást engedélyez.


  1. Whitehead, M. 1992. The concepts and principles of equity and health. International Journal of Health Services. 22(3):429-445.