• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok

  A Magyar Egészségügyi Ellátási Standarok (MEES) kézikönyve a szolgáltatás minőségi értékelésére szolgáló egészségügy-specifikus követelmények gyűjteménye.
  Az egészségügyi szolgáltatók szakmai tevékenységét, annak minőségét objektíven megítélni, azokat minősíteni csak jól mérhető és egymással összehasonlítható paraméterek alapján lehet. A standardok biztosítják az azonos szakmai tevékenységek egységes szemléletű értékelését, minősítését.
  A Magyar Egészségügyi Ellátási Standarok működési formától függetlenek, azaz érvényesek mind a vállalkozói, mind az önkormányzati működtetésű egészségügyi szolgáltatókra. Alkalmasak a szolgáltató szervezeten belüli szakmai és szervezeti tevékenység ellenőrzésére, nyomon követésére, értékelésére, azaz a belső auditra, a külső fél általi minősítésre, szakmai ellenőrzésre, szakfelügyeleti (klinikai) auditra.
  A kidolgozott standardok elsősorban az ellátók szakmai menedzsmentjének és munkatársainak szólnak, de a készítők a standardokat a betegek számára is érthető formában fogalmazták meg.
  A Magyar Egészségügyi Ellátási Standarok a kívánatos szakmai kritériumokat, célokat tartalmazzák. Szerkezete az ellátási folyamatra épül, felépítése folyamatszemléletű, valamint az egészségügyben alkalmazott, más alapokon nyugvó szabályozó rendszerekkel együtt az integrált minőségmenedzsment rendszerek kialakítását és tanúsítását támogatja.