• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Magyar Orvostudományi Társaságok Szövetsége

  A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége az orvosok és fogorvosok szakmai és tudományos egyesületei és társaságai, valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó természet- és társadalomtudományi társaságok és egyesületek önkéntes társulásán alapuló szövetsége.

  A szövetség célja:

  • támogassa és elősegítse a legmagasabb szintű orvosi képzés és orvosi ellátás megvalósulását, a legmagasabb minőség elérését az egészségbiztosításban azért, hogy a magyar állampolgárok és az Európai Unió polgárai Magyarországon is a lehető legjobb egészségügyi ellátásban részesülhessenek.
  • segítse az EU-n belüli szabad orvos-munkaerő, valamint betegáramlást, a gyógyszerek és orvosi eszközök szabad forgalmának területén szükséges koordináció megvalósítását és folyamatos biztosítását.
  • elősegítse a széleskörű nemzetközi összefogás kialakítását azért, hogy az egészségügyi ellátórendszerek Európa-szerte megfigyelhető problémái közös fellépéssel könnyebben legyenek megoldhatók
  • a Szövetséget alkotó autonóm tagegyesületek közös szakmai érdekeit előmozdítsa, összefogja és képviselje hazai és nemzetközi szervezetekben,
  • segítse a magyar egészségügyet, a magyar orvostársadalmat érintő jogalkotó munkát,
  • szorgalmazza és támogassa a tudományos és szakmai műveltség fejlesztését, eredményei magas szintű gyakorlati alkalmazását,
  • összehangolja szövetségi szinten a tagegyesületek/társaságok tevékenységét, együttműködését, elősegítse a közös problémák kezelését, megoldását, biztosítsa az információáramlás, párbeszéd és eszmecsere folyamatos gyakorlását.