• Bejelentkezés
  • Szócikk
  • Vitalap
  • Lapforrás
  • Laptörténet
  • A Fogalomtár wikiből

    Monopol piaci szerkezet

    Olyan piaci szerkezet, ahol a kínálati oldalon csak egy, a piaci összkereslettel azonos nagyságrendű szereplő van, amelyik tevékenységével alapvetően befolyásolja a piac működését és a piaci árat, kizárja a versenyt. Az ilyen piacon társadalmi szinten veszteség lép fel, amely a keresleti és a kínálati viszonyoktól függően oszlik meg a termelő és a fogyasztók között. Az egészségügy területén kiemelt jelentőségűek a természetes monopóliumok. Ezek olyan monopóliumok, amelyek a piac sajátosságai miatt alakulnak ki, és versenyző piaci egyensúlynál a vállalatok veszteségesek lennének. Tehát a monopólium az egyetlen profitábilisan működtethető piaci forma. Természetes monopólium létrejöhet a magas fix költségek és a méretgazdaságosságból fakadó előnyök kihasználása érdekében.