• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Morális kockázat

  A biztosításban a morális kockázat (moral hazard) a biztosított kockázatok véletlenszerű bekövetkezését csorbító viselkedés: egy kockázati közösségben az egyének nem feltétlenül úgy viselkednek, mintha maguk viselnék a bekövetkező kár terheit.

  Egyik formája, az ex ante morális kockázat, amikor a biztosított viselkedésében egyre több kockázati elem jelenik meg, ami alapján a biztosító számára is nőhet a negatív következmények, káresemények száma, amelyeket viselni köteles. A biztosított pl. kevésbé figyel oda az egészségére, hiszen a gyógyítás költségét nem maga viseli.

  Az ex post morális kockázat esetében a biztosított magatartása a káresemény bekövetkezte után változik meg. Többet vesz igénybe a szolgáltatásokból, mint amennyit a biztosítás megléte nélkül használna.

  A morális kockázatot a szakemberek összekötik az információs aszimmetriával, vagyis azzal a jelenséggel, amikor a szerződés tárgyához kapcsolódóan a szerződő felek egyike több információval rendelkezik a másiknál. A több információ az elvárt viselkedésében is változásokat eredményez.