• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

  Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatal, melynek székhelye Budapest. Vezetője a főigazgató.

  A központ az alábbi feladatokat látja el:

  • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 32. § (1) bekezdése,
  • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 94/K. § (3) bekezdése és
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 11/A. § (4) bekezdése szerinti szervezet feladatait, továbbá
  • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, egyéb egészségügyi dokumentációt kezelő szerv működésével és
  • a betegjogi, ellátott-jogi és gyermekjogi képviselők (jelen rendelet alkalmazásában jogvédelmi képviselők) nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

  Ellenőrzi az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőségét az egészségügyi ellátórendszer betegellátási kapacitásának szabályozására vonatkozó jogszabályok keretei között, melynek keretében:

  • egyedi ügyekben vizsgálhatja az egészségügyi szolgáltatás hozzáférésével – így az ellátásszervezéssel, a beutalási renddel, a betegek tájékoztatásával – kapcsolatos szabályok érvényesülését,
  • javaslatot tehet az ellátások hozzáférhetőségére vonatkozó jogszabályok tartalmára,
  • tájékoztatást kérhet az ellátásszervezést végző szervtől, illetve az egészségügyi államigazgatási szervtől egyedi esetekben az ellátások hozzáférhetőségére vonatkozó szabályok érvényesüléséről,
  • javaslatot tehet továbbá az ellátásszervezést végző szerv, illetve az egészségügyi államigazgatási szerv részére az ellátásszervezéssel összefüggő tapasztalatai alapján intézkedés megtételére.