• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Országos Gyógyszerészeti Intézet

  A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet egyik jogelődje, az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) 1962-ben jött létre az Egészségügyi Minisztérium Műszaki Fejlesztési osztályából (korábbi Gyógyszerkönyvi laboratórium). 1968-ban az OGYI-hoz csatolták az OKI Kémiai osztályát is, s ezzel megalakult az egységes hatósági gyógyszerellenőrző szerv, általános hatáskörrel a gyógyszer-törzskönyvezés és –forgalmazás ellenőrzésére.
  A népjóléti miniszter 1998-ban adta ki az intézet megújított alapító okiratát, amelyben az OGYI-t, mint a hatósági embergyógyászati gyógyszerellenőrzés országos szervét, illetve, mint a minisztérium gyógyszerészeti módszertani és tudományos központját nevesítik, azzal a megjegyzéssel, hogy ellátja a mindenkori jogszabályok által reá ruházott államigazgatási: hatósági vagy szakhatósági feladatokat is.
  2011. májustól az OGYI – más egészségügyi háttérintézetekkel együtt – beolvadt a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetbe (GYEMSZI), és annak egyik Főigazgatóságaként (GYEMSZI-OGYI) működik.

  Fő tevékenységei:

  • hatósági, szakhatósági, ellenőrzési feladatok ellátása jogszabályok által meghatározott esetekben az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek engedélyezése, és ellenőrzése területén,
  • megkeresésre részvétel a feladatkörünket érintő jogszabályok előkészítésében, véleményezésében, illetve azok felülvizsgálatának kezdeményezése,
  • a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszerek kialakítása és működtetése,
  • nemzetközi szakmai kapcsolatok létesítése és fenntartása a feladatai ellátásával összefüggésben, együttműködés a tagállami társhatóságokkal, az Európai Unió központi intézményeivel és azok munkacsoportjaival, s ennek keretében a nemzetközi tevékenység keretében feladatkörébe utalt tevékenységek ellátása,
  • együttműködés az Európa Tanács Gyógyszerminőségi és Egészségügyi Főigazgatóságával (EDQM) és annak munkacsoportjaival, s az ezzel kapcsolatosan reá háruló feladatok ellátása,
  • együttműködés az Egészségügyi Világszervezettel, és az ezzel kapcsolatosan reá háruló feladatok ellátása,
  • géntechnológiai hatósági és szakhatósági feladatok ellátása,
  • a gyógyszerészet területén a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos-kutató alapintézményeként együttműködés az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, valamint a gyógyszerészet területén működő szakmai kollégiumokkal,
  • a Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztése és kiadása
  • a Szabványos vénymintákat (Formulae Normales) szerkesztése és kiadása,
  • a gyógyszerfelhasználás elemzése a gyógyszerterápia korszerűsítésének előmozdítása érdekében,
  • a gyógyszerészeti tudományok, a gyógyszerészeti módszertan fejlesztése, elősegíti a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásba vételének elősegítése,
  • részvétel a gyógyszerészek képzésében, szak- és továbbképzésében.