• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Populáció

  Magyarul "népesség".
  A demográfiában általában egyszerűen egy ország vagy földrajzi egység lakosainak összességét értik rajta (pongyola folgalmazásokban a lakosok számát, ami valójában az adott populáció nagysága). Meg szoktak különböztetni lakónépességet (ami hangsúlyozottan az adott területen lakó egyének összessége) illetve az állampolgárok összességét.
  Népegészségügyi szempontból a populációt célszerű árnyaltabban értelmezni. Itt ugyanis egy adott népegészségügyi problémában érintett egyének összességét kell figyelembe venni, ami sem az állampolgársággal, sem a lakóhellyel nem feltétlenül függ össze. Az, hogy kiket érint valamilyen népegészségügyi probléma, az az éppen vizsgált jelenségtől függ, de mindig visszavezethető valamilyen erőforrás közös használatára. Pl. egy adott kút vizét használó emberek összessége egy populációt alkot, ha éppen a kút fertőzöttségének következményeiről van szó.