• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Progresszív ellátás

  A progresszív ellátás elve az egészségügyi ellátás egymásra épülő, feladatmegosztáson alapuló, kötelezően, piramis-szerűen hierarchizált kapcsolatrendszerét és ennek szabályrendszerét jelenti.

  Célja az ellátórendszer eltérő kompetenciájú hierarchizálása, amelyben:

  • az ellátórendszer szereplői eltérő kompetenciával és eltérő elvárás-rendszerrel (minimumfeltételek) rendelkeznek,
  • a legáltalánosabb (legalacsonyabb kompetenciájú) ellátóhelyek találhatók a legnagyobb számban, és elhelyezkedésük lakosságközeli. Ezen ellátók igénybevétele közvetlen, azaz nem kötött beutalóhoz,
  • az alacsony kompetenciájú ellátók a kompetenciájukat meghaladó eseteket továbbküldik az ellátórendszer specializált egységeihez, és ezek igénybevétele jellemzően beutalóhoz kötött,
  • az ellátó-szintek specializációja fordítottan arányos a kompetenciával, azaz az egyre speciálisabb ellátásokat, egyre kevesebb szolgáltató nyújtja.


  A progresszív ellátás alapelve, hogy

  • minden betegnek hozzá kell jutnia a megfelelő ellátáshoz,
  • minden ellátást az ellátási igényének megfelelő szinten kell megkapnia a betegnek: nem megfelelő kompetenciával nem végezheti senki a beteg kezelését, de a magas erőforrás-koncentrációjú, speciális felszereltségű és tudású szolgáltatók nem kezelhetnek a képességüknél alacsonyabb szinten is ellátható eseteket.


  Az egészségügyről szóló törvény szerint:

  "Az egészségügyi ellátások rendszere az eltérő egészségi állapotú egyének differenciált ellátását szolgáló, a munkamegosztás és a fokozatosság elvén alapuló intézményrendszerre épül, amelyben az egyén egészségi állapotának összes jellemzője együttesen határozza meg a szükséges ellátási szintet... A progresszív ellátás elve az egészségügyi ellátás valamennyi szintjén érvényesül."