• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Szakképesítés

  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény megfogalmazásában "egészségügyi szakképesítés: az adott egészségügyi tevékenység folytatására jogosító, Magyarországon szerzett, valamint a külföldön szerzett és Magyarországon honosított, illetve elismert, alap-, közép-, emeltszintű, illetve felsőfokú szakképzés vagy felsőoktatási szakképzés keretében megszerzett szakképesítés, valamint felsőoktatási alap-, mester- vagy egységes osztatlan képzés keretében megszerzett végzettség és szakképzettség, továbbá egészségügyi szakirányú szakmai képzés, egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés során megszerzett képzettség."

  A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet szól az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről.

  • Szakorvosi szakképesítést általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok, meghatározott esetben higiénikus orvosi, Illetve szakfogorvosi oklevéllel rendelkező orvosok szerezhetnek.
  • Szakfogorvosi szakképesítést fogorvosi oklevéllel rendelkezők szerezhetnek.
  • Szakgyógyszerészi szakképesítést gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők szerezhetnek.
  • Szakpszichológus szakképesítést egyetemi vagy mesterképzési szakon megszerzett pszichológia vagy egészségpszichológia szakképzettséggel rendelkezők szerezhetnek.

  A rendelet tartalmazza a megszerezhető alap illetve ráépített szakképesítéseket, illetve a szakképesítések megszerzésének képzési feltételeit. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében megszerezhető szakképesítések megszerzése az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásai szerint történik. A szakképesítést a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet szakorvosi szakvizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egysége által működtetett Nemzeti Vizsgabizottság által kiállított bizonyítvány tanúsítja.

  A különböző egészségügyi szakmákhoz kapcsolódó tevékenységek végzéséhez meghatározott szakképesítés illetve speciális képzettség, vizsga szükséges.

  Szakorvosi alap szakképesítések

  1. Aneszteziológia és intenzív terápia
  2. Arc-, állcsont- és szájsebészet
  3. Belgyógyászat
  4. Bőrgyógyászat
  5. Csecsemő- és gyermekgyógyászat
  6. Érsebészet
  7. Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
  8. Foglalkozás-orvostan
  9. Fül-orr-gégegyógyászat
  10. Gasztroenterológia
  11. Geriátria
  12. Gyermek- és ifjúságpszichiátria
  13. Gyermeksebészet
  14. Háziorvostan
  15. Hematológia
  16. Honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan
  17. Idegsebészet
  18. Igazságügyi orvostan
  19. Infektológia
  20. Kardiológia
  21. Klinikai genetika
  22. Klinikai onkológ ia
  23. Megelőző orvostan és népegészségtan
  24. Mellkassebészet
  25. Nefrológia
  26. Neurológia
  27. Nukleáris medicina
  28. Ortopédia és traumatológia
  29. Orvosi laboratóriumi diagnosztika
  30. Orvosi mikrobiológia
  31. Oxyológia és sürgősségi orvostan
  32. Patológia
  33. Plasztikai és égés-sebészet
  34. Pszichiátria
  35. Radiológia
  36. Repülőorvostan
  37. Reumatológia
  38. Sebészet
  39. Sugárterápia
  40. Szemészet
  41. Szívsebészet
  42. Szülészet-nőgyógyászat
  43. Transzfuziológia
  44. Tüdőgyógyászat
  45. Urológia

  Szakorvosi ráépített szakképesítések

  1. Addiktológia
  2. Allergológia és klinikai immunológia
  3. Andrológia
  4. Audiológia
  5. Belgyógyászati angiológia
  6. Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat
  7. Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia
  8. Csecsemő- és gyermek-kardiológia
  9. Diagnosztikus cytológia
  10. Egészségbiztosítás
  11. Endokrinológia és anyagcsere-betegségek
  12. Gyermek gasztroenterológia
  13. Gyermek hemato-onkológia
  14. Gyermek-neurológia
  15. Gyermek-nőgyógyászat
  16. Gyermek-radiológia
  17. Gyermek-tüdőgyógyászat
  18. Igazságügyi pszichiátria
  19. Intenzív terápia
  20. Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem
  21. Kézsebésze
  22. Klinikai farmakológia
  23. Klinikai neurofiziológia
  24. Laboratóriumi hematológia és immunológia
  25. Molekuláris genetikai diagnosztika
  26. Munkahigiéné
  27. Neonatológia
  28. Neuroradiológia
  29. Nőgyógyászati daganatsebészet
  30. Orvosi rehabilitáció
  31. Pszichoterápia
  32. Sportorvostan
  33. Trópusi betegségek

  Szakfogorvosi szakképesítések

  1. Dento-alveoláris sebészet
  2. Fogszabályozás
  3. Gyermekfogászat
  4. Konzerváló fogászat és fogpótlástan
  5. Parodontológia

  Szakgyógyszerészi alap szakképesítések

  1. Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet
  2. Kórházi- klinikai szakgyógyszerészet
  3. Ipari szakgyógyszerészet

  Szakgyógyszerészi ráépített szakképesítések

  1. Onkológiai gyógyszerészet
  2. Infektológiai gyógyszerészet
  3. Pediátriai gyógyszerészet
  4. Gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás
  5. Parenterális gyógyszerelés
  6. Toxikológia
  7. Klinikai radiogyógyszerészet

  Szakpszichológusi alap szakképesítések

  1. Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia
  2. Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia
  3. Neuropszichológiai szakpszichológia
  4. Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia

  Szakpszichológusi ráépített szakképesítések

  1. Klinikai addiktológiai szakpszichológia
  2. Pszichoterápia

  Egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítések
  Alap szakképesítés

  1. Klinikai biokémia
  2. Klinikai mikrobiológia
  3. Klinikai sugárfizika

  Ráépített szakképesítés

  1. Molekuláris biológiai diagnosztika