• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  Térségi Egészségügyi Tanács

  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény értelmében a Térségi Egészségügyi Tanács (a továbbiakban: Tanács) az egészségügyi szakellátás fejlesztéséről szóló törvényben meghatározott egészségügyi térségben az egészségpolitika kialakításában közreműködő szerv.
  A Tanács feladata

  • a térségi egészségszervezési központ munkájának elősegítése,
  • a területi ellátási kötelezettség megállapításának szakmai támogatása,
  • a tanácsadás a területei egészségfejlesztési célok meghatározásához,
  • a célok teljesülésének értékelése,
  • a térségben működő egészségügyi szolgáltatók hosszú távú fejlesztésének és a fejlesztés prioritásainak véleményezése.

  A Tanács tagja

  • az adott térség megyei önkormányzatainak egy-egy képviselője, valamint a fővárosi térség esetében a fővárosi önkormányzat egy képviselője,
  • az adott térségben működő fővárosi és megyei kormányhivatal egy-egy képviselője, valamint ezen túlmenően a térségben működő népegészségügyi szakigazgatási szervek egy közös képviselője,
  • azon minisztériumok egy-egy képviselője, amelyek fenntartói valamely, a térség területén működő egészségügyi szolgáltatónak,
  • a térségben található járásokban levő önkormányzatok megyénként egy képviselője, továbbá a fővárosban az egészségügyi térségben érintett fővárosi kerületek önkormányzatainak egy közös képviselője,
  • a térségben működő egyetemi centrumot és klinikát működtető egyetem képviselője,
  • az olyan vallási közösségek egy közös képviselője, amelyek fenntartói valamely, a térség területén működő egészségügyi szolgáltatónak,
  • az előzőekben nem képviselt (gyógyintézetnek minősülő és közfinanszírozásban részesülő) egészségügyi szolgáltatók fenntartói közül egy közös képviselő,
  • az egészségbiztosítási szerv térségben működő területi kihelyezett szervezeti egységeinek kijelölt képviselője,
  • az egészségügyi államigazgatási szerv térségben működő területi szervezeti egységeinek kijelölt képviselője,
  • a térségi egészségszervezési központ egy képviselője,
  • a térségben működő alapellátást végző egészségügyi szolgáltatók egy képviselője,
  • az egészségügyben működő szakmai kamarák egy-egy képviselője,
  • a térségben működő betegszervezetek egy közös képviselője,
  • a térségben működő, nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók egy közös képviselője.

  A Tanács működésének feltételeit az egészségszervezésért felelős államigazgatási szerv biztosítja.
  A Tanács szükség szerint, de évente legalább két ülést tart. A Tanács tagjai közül - a tagok szótöbbséggel - elnököt választanak, aki összehívja a Tanács ülését. A titkári feladatokat a térségi egészségszervezési központ képviselője látja el.