• Bejelentkezés
  • Szócikk
  • Vitalap
  • Lapforrás
  • Laptörténet
  • A Fogalomtár wikiből

    Vita:DOT (Days Of Treatment)

    Ahoy,nagyon kedvesek ezek a sorok, igaze1n. Az az igazse1g, hogy tf6bb okbf3l is ki sezretne9k tartani a df6nte9sem mellett. Az e9vben volt egy pe9ntek, amikor ve9giggondoltam, hogy mennyi novelle1t terveztem megedrni az e9vek sore1n e9s milyen keve9s ke9szfclt el ve9gfcl (hogy a ve1gf3szoba padlf3je1n ve9gezze csak). Ahhoz, hogy a kore1bbi tf6rte9netekhez tartozf3 kifejte9sek (rege9nyek e9s novelle1k) valaha napvile1got le1thassanak, ahhoz az kell, hogy ne nyomja a ve1llamat a rendszeres moduledre1s kf6telezettse9ge.A me1sik pedig (szerintem ez lesz A'frad kedvence), hogy ha tove1bbra is edrne9k akkor igen hamar szembe kellene me1r mennem a je1te9kosok ige9nyeivel e9s edzle9se9vel. Tudom (ahogyan e9vekkel ezelőtt is tudtam), hogy milyen kalandokat ve1rnak el az emberek az ilyen tale1lkozf3k alkalme1val: unalmasat. Bevett e9s megszokott ynevi klise9ket halmozni egyme1sra, loot-olhatf3 ellense9geket e9s, hogy a kalandozf3k harce9rte9kfcket latba vetve minden kire1ly trf3nje1ig elvagdalhasse1k magukat.Szeretem azt gondolni, hogy amit mi itt a Krf3nike1kkal csine1lunk e9s nyfajtunk az me1s e9s hogy a vedzif3 szerű, műve9szi kalandmodulokkal, fajszerű megolde1sokkal sikerfclt a kf6zf6nse9gben egy ige9nyt felte1masztani az ilyen szerepje1te9k ire1nt. Ennek is van azonban egy teteje, ami re9szfcnkről az őszi extravagnzia lesz Jelhordozf3k szerepeltete9se9vel Kore1ntsem arrf3l van szf3 re9szemről, hogy ne sezretne9k kalandokat edrni. Sőt. Azonban nem sezretne9m mege9lni (isme9t ), hogy szembe menjek azokkal a je1te9kos ige9nyekkel, amik alkalomrf3l alkalomra megtf6ltik a rendezve9nyeinket. Unalmas kell, tudom, olyat me1r nem sezretne9k edrni tf6bbet. Szeretne9m a kalandmodul pe1lye1zat bee9rkező edre1sai kf6zf6tt felfedezni azt a kreatedv tenni akare1st amivel anno e9n kezdtem neki az ege9sznek. Szerintem attf3l lehet csak sze9p ez a hobbi, hogyha nem egy hagyme1zas őrfclt ke9pzelőde9sei hate1rozze1k meg me1sok szf3rakoze1se1t huzamosabb ideig, hanem perpetuum mobile mf3dje1ra egyme1snak edrne1tok/edrne1nk kalandmodulokat a kf6vetkező e9vekben.