• Bejelentkezés
  • Szócikk
  • Vitalap
  • Lapforrás
  • Laptörténet
  • A Fogalomtár wikiből

    Vita:Egészségügyi informatikai fogalmak

    c9n szeme9ly szerint csak akkor trtaom jf3 f6tletnek, ha1. ke9t kfclf6n ce9lcsoportnak szf3lnak2. egye9rtelmű, hogy a Csoportba tartozf3ak fokozott biztonse1gi bee1lledte1sokat ige9nyelnek, amit az Oldal nem tud nyfajtani.A nagye9rdemű sze1me1ra e9n mindenke9ppen Oldalt hozne9k le9tre, hiszen fontos, hogy folyamatosan nf6vekedjen a csatlakozf3k sze1ma, s az Oldalra beedrt bejegyze9sek sokkal le1tve1nyosabbak.A ce9gen belfcl dolgozf3k sze1me1ra lehet jf3 ve1laszte1s a Csoport. Egy dologra e9rdemes odafigyelni: ha a Csopot tagok nem ele9g aktedvak, s nem ne9zik rendszeresen a Csoport profilje1t, akkor nehe9zkes informe1cif3kat megosztani, ugyanis hie1ba rakjuk fel a ce9ges hedreket a Csoport fale1ra, azok nem jelennek meg az illető hedrfolyame1ban.Ke9t profilt karbantartani ke9tszer annyi munka, re1ade1sul valf3szednűleg elaprf3zzuk a ne9pszerűse9gfcnket Jobb egy helyre tf6mf6redteni. Semmike9pp ne aze9rt hozzuk le9tre mindkettőt, mert nem tudunk a kettő kf6zf6tt df6nteni.