• Bejelentkezés
  • Szócikk
  • Vitalap
  • Lapforrás
  • Laptörténet
  • A Fogalomtár wikiből

    Vita:Egészségügyi szolgáltatás

    Stammheim: na jf3, kive9telesen alszom pe1r f3re1t e9s rgegel megedrom neked re9szletesen (te meg f6t e9ve nem je1rsz fel velem inni, there is a pattern here). Cather: kf6szf6njfck, gyere e9s kapsz te is.Viktor: a Doldzsah pap kfclf6n emledtve is van a karakteralkote1sban azon re9szne9l. A te1ble1zatok a ve9ge9n arrf3l tanfaskodnak mi lehet gladie1tor e9s mi lehet pap, illetve melyik fajok. A keresztmetszet a ve1laszthatf3. Ffcggetlenfcl attf3l, hogy igaz e a dzsad istenek gf3lemse9ge megve1logatje1k hedveiket.Az ilyen nemre9g fagy hedrlik azt hallottam informe1cif3kkal legale1bb annyira nem tudok mit kezdeni mint a he1zi szabe1lyok kf6zfcl sze1rmazf3 vare1zste1rgyak kompatibilite1si proble9me1ival. A Fajok kf3dexe az ire1nyadf3 e9s az daj Tekercsek vonatkozf3 re9szeire lehet hivatkozni, hogy ET szabe1lyai szerint hogyan műkf6dne9nek. Nincs előttem egyik sem, de nem hiszem, hogy ilyen hate1suk lenne ezeknek a le9nyeknek. Ha ige9nyled, akkor aje1nlom az előnyf6k kf6zf6tt szereplő Me1giatűre9st.c9n szeretem fagy mese9lni, hogy a fenti kombf3 megle9tekor (d6kf6lharc-Ke9tkezes harc-egykezes fegyver) akkor 2+ a fegyver te1made1se1ra van lehetőse9g. Igaz, ki szoktam kf6tni, hogy legale1bb mesterfokfa ke9tkezes harca legyen (kfclf6nben a negatedv mf3dosedtf3k megszfcntetik a ke9z e9rte9keit).c1ltale1ban a fegyver harce9rte9keivel szoktam sze1molni e9s a rf6vid bot sebze9se9vel. Terme9szetesen erőbf3nusz nem je1rul hozze1 e9s tfalfcte9sne9l haszne1lhatatlanne1 ve1lik (elgf6rbfcl a fe9m), amit csak kove1cs javedtana ki ke9sőbb. Hasonlf3ke9ppen kezeltem anno a fa gyakorlf3fegyvereket (pl. kardműve9sznek boken).Ahogy fentebb is emledtettem, a karakteralkote1s nem teszi lehetőve9 faj fegyverek le9trehoze1se1t (me9g). Kfclf6nleges fegyver haszne1latnak persze elmegy, de a mese9lő lesz a ve9gső e9rv, hogyan hajlandf3 mese9lni. c9n egy ve9dőe9rte9ke9től megfosztott, de hatf3te1vje1ban megnf6velt fegyvert le1tok benne (persze kfclf6n ke9pzettse9get ige9nyelne a haszne1lata).Na ja, valami ilyesmi oke1n sem engedte9k ikerkasztosodni őket anno. A ve1lte1s persze lehetse9ges, de a mane1t fajra elf6lről kapja. A forre1s e9s a mf3d is me1s, a te1rhely keve9sbe9 sze1medt.Ele9g kfclf6nf6s karakternek edge9rkezik a figure1d: be9lte9pőt lf3be1lf3, fegyvertokkal hadakozf3 gnf3m vare1zslf3-pap ve1rom az előtf6rije9t nagyon. Igyekszem a ke9rde9sekre mindenkinek mine9l hamarabb e9rdemben ve1laszolni. cdgy egyben ha megfelel.