• Bejelentkezés
  • Szócikk
  • Vitalap
  • Lapforrás
  • Laptörténet
  • A Fogalomtár wikiből

    Vita:Korrigált (szintrehozott) előirányzat

    Khuriboow: igen, tf6bbfe9le dologra is fel lehet venni. Ahe1ny ff3bia csak iseermtes ne1lunk. De aze9rt vedd hozze1, hogy egy arachnoff3b ember nem tudna aludni sem egy pf3khe1lf3s szobe1ban.Sadirine: a Nyelvzseni előnyt nem e9rdemes olyan mf3don felhaszne1lni az előtf6rte9netben mint a tf6bbit. Azt e9rdemes kiemelni, hogy foge9kony az faj nyelvekre. cdgy a kaland folyame1n előkerfclő nyelvekre is kf6ltheted, hiszen a je1te9k előtt dobod ki. Phoenix kolle9ga ennek az előnynek az avatott ismerője, ha rosszat edrtam kijavedt.Igen, a se1me1npap a paplovagnak felel meg. A me9reg haszne1lata nem ige9nyli az előke9pzettse9get, de aze9rt jobb ha kf6zelebb e1ll a karakterhez ez a mesterse9g. Egy fejvade1sz vagy tolvaj me9g e9rthető, de egy Dreina vagy Krad pap aze9rt szabadkozhat ilyen ismerettel a birtoke1ban.Daelon: a fegyverek felhfaze1se1ra me9g nincsen mf3d, ahogy az eredeti rendszerben sem. A Kfclf6nleges fegyver haszne1lat ke9pzettse9g megle9te esete9n szerintem lehet ilyen extre9mebb dolgokat le9trehozni. Ha majd egyszer sikerfcl re1sze1nnunk magunkat a fegyveralkote1s metf3dusainak leedre1se1ra tf6bb lehetőse9g is lesz ilyesmire. A dorani vare1zslf3 botje1t a je1te9k előtt kell kidobni a mese9lő előtt.Nocturna: me1r nagyon ve1rtam egy ilyen ke9rde9st. Sogron hedvei alatt nem kell felte9tlenfcl a tűzvare1zslf3kat e9rteni, hiszen rengeteg hedvfck van Toronban e9s szerte a vile1gon. Sogron papjai kf6zf6tt pedig szerintem vadabb jellemtorzule1sokat is lehetne tale1lni, mint egy egyszerű pirome1nt. De ha nagyon ortodoxok akarunk maradni ebben a ke9rde9sben e9s nem foglalkozunk me1s sogronite1kkal akkor a renege1tte1 ve1le1snak is egy nagyszerű lehetőse9ge lehet ez az előtf6rte9netben.