• Bejelentkezés
  • Szócikk
  • Vitalap
  • Lapforrás
  • Laptörténet
  • A Fogalomtár wikiből

    Vita:Magyar Gyógyszerészi Kamara

    Ege9szse9get miendnkinek!Aze9rt fagy tűnik, hogy ve9gre miendn koroszte1ly kezdi megunni a 17 e9ve nap-mint nap le1tott ke9peket, e9s hallott hangokat. Sze9pen lassan megint egy ke9pet kapnak majd gyerekeink a tankf6nyvek első oldale1n, csak a suszter helyett a Kf6ltő lesz ott. Ideje lenne ve9gre ve1ltani. Ideje lenne, ez valf3 igaz. Csakhe1t olyan jf3l "nevelte9k" a kf6vetkező genere1cif3t, hogy szinte nincs kit felmutatni. Mondjatok alternatedve1t! Csak marosve1se1rhelyi pe9lde1kkal e9lve: alpolge1rmester volt, jelenleg alprefektus (azaz a sfcllyesztőben van, mellesleg le kellett mondania pe1rttagse1ge1rf3l) Be1rczi Győző. Jelenlegi alpolge1rmester: Bakos Levente. Mind e kettő nem az e9rdemei elismere9seke9nt kerfclt oda, hanem "rokoni kapcsolatainak" elismere9seike9nt. Kove1cs Pe9ter? na ne rf6hf6gtessfck magunkat. S akkor ki a fiatal ute1npf3tle1s? Nagy Zsolt? Igen volt benne valami, me9g azon sem csode1lkozne9k, hogy ha markf3e9k "fele1ldozte1k" volna őt, a "nemes ce9l" e9rdeke9ben. S akkor mi a folytate1s? Esetleg Re1duly Robi?! S az eurf3parlamenti liste1krf3l...Menjen MArkf3 is e9s menjen Tőke9s is. S vigyenek me9g valakiket magukkal. He1tha kevesebben kavarne1k a sz.-t.Cenzfare1rf3l, meg loje1lis pe1rtsajtf3krf3l maj egy me1sik nekifute1sban.