• Bejelentkezés
  • Szócikk
  • Vitalap
  • Lapforrás
  • Laptörténet
  • A Fogalomtár wikiből

    Vita:Megfelelőség-tanúsítás

    Ez me1r te9nyleg sze1nalmas! Milyen indokkal kerfclhetnek bele a greeykek kf6nyve9be olyan zenesze1mok, amelyek semmilyen olyan dedjat e9s elismere9st nem nyertek, amit szake9rtők e9s hozze1e9rtő emberek osztanak!? Kinek lehet olyan indedttate1sa, hogy a magyar greeykek kritike1n aluli, me1r-me1r butedtf3 zajt tanuljanak meg a magyar ne9pzene kf6ze9 keverve e9s ezzel is tiporje1k ezt a fajta f6rf6kse9gfcnket?! A magyar ne9pzene gazdag dallamvile1ga e9s sokszednűse9ge utole9rhetetlen e9s olyan e9rte9k, amelyet minden magyar gyereknek meg kell tanulni! Nem pedig a semmihez sem e9rtő, ingyene9lő, sze1nalmas emberek kf6nnyű pe9nzkereseti lehetőse9geinek a sile1ny, rossz minőse9gű zajforre1sait kell hallgatnia. Hallje1k eleget a re1dif3ban.Mindennek meg van rendje! Előszf6r a ne9pzene, azte1n a komoly zene, e9s csak a ve9ge9n kell a XX. sze1zad e9s a jelen zene9je9t tanulni. Pont ahogy időrendben jf6ttek egyme1s ute1n. c9s amikor napjaink zene9je9t tanulje1k a greeykek, akkor sem az ilyen minőse9gtelen szemetet kell megtanedtani nekik, hanem a komoly dedjakkal elismert szinte9n gazdag dallam vile1gfa zene9t. c9s ha me1r metal, akkor Iron Maiden, Metallica, ha rock, akkor Zack Wylde. Persze vannak nagyhate1sfa, e1m keve9sbe9 jf3 zene9szek: Nirvana. Ezeket is e9rdekesse9g ke9ppen lehetne oktatni. De ott B.B. King vagy be1rmelyik nagy Blues, jazz zene9sz vagy Jimi Hendrix. Persze, akihez kell hozze1fűzni, hogy nem szabad egye9b te9ren pe9lde1t venni rf3la.Kf6szf6nf6m, hogy hozze1szf3lhattam.