• Bejelentkezés
  • Szócikk
  • Vitalap
  • Lapforrás
  • Laptörténet
  • A Fogalomtár wikiből

    Vita:Minőségirányítási rendszer

    Egye9bire1nt nem kell szintenke9nt dobni de hogy tizsta legyen akkor  : Egyetlen be1rd sem ismerheti az f6sszes be1rdme1gie1t. A kalandmester feladata meghate1rozni hogy mely vare1zslatokat ismeri, e9s mikor tale1lhat fajakra. Mine9l hate9konyabb egy vare1zslat, anne1l ritke1bb. Az ale1bbi te1ble1zat arrf3l te1je9koztat, hogy mekkora ese9llyel ismeri kezdetben az adott vare1zslatot a be1rd. A vare1zslat MP ige9nye:Ese9ly az ismeretre:5 MP70%Minden tove1bbi 5 MP-10%A be1rd kezdetben maximum 35+k10 vare1zslatot ismer. A fentebb leedrt te1ble1zat segedtse9ge9vel, az ale1bbi mf3don hate1rozhatjuk meg, melyek azok a vare1zslatok, amelyeket me1r az első Tapasztalati Szinten is ismer a be1rd.A be1rd minden vare1zslatne1l ese9lyt dob, hogy ismeri-e az adott me1gikus formule1t. Amennyiben a vare1zslat 5MP-be vagy kevesebbe kerfcl, 70%-ne1l kell kevesebbet dobnia. Ha ez sikerfcl neki, mestere9től megtanulta a vare1zslatot. Ha tf6bbet dob, fagy mestere sem volt birtoke1ban a vare1zslatnak, edgy neki sem tudta megtanedtani. Ha a vare1zslat 6-10MP-be kerfcl, me1r csak 60% ese9lye van a tude1sra, ha 11-15MP-be, fagy me1r csak 50% az ese9ly, stb.A M.A.G.U.S.-ban leedrtak szerint a be1rdok elsősorban mestereiktől, szf3beli fatmutate1sok alapje1n tanulje1k vare1zslataikat. Valf3ban edgy van, de ez nem jelenti azt, hogy nem akadnak a vile1gban olyan kf6tetek, amelyek tartalmaznak be1rd-vare1zslatokat. Ez az egyik fatja, hogy a be1rd olyan vare1zslatokhoz jusson, amelyeket addig nem ismert. Az effe9le kf6tetek azonban igen ritke1k, tehe1t ke9rjfck a KM-eket, hogy csak nagyon indokolt esetben adjon a je1te9kosnak ilyen kf6nyvet! A kf6nyvekre vonatkozik me9g egy szabe1ly: egy kf6tetben legfeljebb 10+k10 vare1zslat lapulhat. A KM előre eldf6ntheti, melyek ezek a vare1zslatok, de az ale1bbi te1ble1zat segedtse9ge9vel alkalomszerűen is meghate1rozhatja őket. % dobe1seredme9ny01-40A kf6tetben Dalme1gie1k vannak41-67A kf6tetben Hangme1gie1k vannak68-85A kf6tetben Fe9nyme1gie1k tale1lhatf3ak86-95A kf6tetben vegyesen, mindenfe9le be1rdvare1zslat megtale1lhatf396-00A kf6tetben faj, eddig le nem edrt vare1zslatok vannak Mindemellett a Csak e9sszel, ahogy mindig! egy kive1lf3 tane1cs s akkor nem lehet baj