• Bejelentkezés
  • Szócikk
  • Vitalap
  • Lapforrás
  • Laptörténet
  • A Fogalomtár wikiből

    Vita:Utazási költségtérítés

    Rayen Reval:Alapvetően a testre mint olyan (f6kf6l-le1b-fej stb.) nem kell fvrgeeyhaszne1latot venni, s a fvrgeeyhaszne1lat nem is erre van kitale1lva. Testtel valf3 kfczdelemre az d6kf6lharc, Birkf3ze1s e9s bare1tai vannak. Be1r edgy valf3ban ke9rde9ses, hogy mi lehet az a misztikus 10. fegyver bevallom nem tudom. Cather megle1te1se1val egyet e9rtek, de je1te9ktechnikailag nem tale1lom helye9nvalf3nak. Ezen a vonalon haladva a tolvaj a vitathatatlan mestere a ze1rnyite1snak, 1. szinten me9gsem indul 100%-kal. > valf3ban, de a ze1rnyite1s egy %-os ke9pzettse9g, a harcműve9szek stedlusai pedig nem ege9szen ke9pzettse9gek Persze a felvete9s jogos, ez itt a rendszer kf6vetkezetlense9ge, magam is jobban f6rfclne9k egy haszne1lhatf3bb f6kf6lharc ke9pzettse9gnek, illetve kicsivel sze9lesebb kf6rűen kidolgozott harcműve9szeknek Tűzvare1zslf3hoz:5. tsz feletti szakosode1s lehetse9ges terme9szetesen, amedg pusztedtf3 tűz fatja akarsz lenni, addig minden nehe9zse9g ne9lkfcl nos ha a me1sik kettő, akkor e9rdemes megve1rni a tale1lkozf3 napje1t a kidobe1ssal, igaz hogy ez edgy macere1s, de a fene se fogja neked kfclf6nben elfogadni a 00 -e1s sogron fatje1t, ha nem az orra előtt dobod ki. Egye9bke9nt meg, ha renege1t vagy, olyan utat je1rsz be amit a mestered, ergo előtf6riből kihozhatod az első ke9t f6sve9ny kf6zfcl be1rmelyiket, sogron fatje1t je1rf3 TV ugyanis biztos nem lesz renege1t. Illetve Uwel-lovagne1l azt olvastam PPL-ben, hogy szintenke9nt teljeedtett kfclf6nleges bosszfa erősedti a fegyvere9t. Ezek sikere9t megelőlegezhetjfck neki, vagy me9g nem kapott ilyet, illetve e9pp folyamatban van e9s majd je1te9kfcle9s alatt kell kezdeni vele valamit? > Szinte9n 5 Tsz. felett ugye, egy ilyen questet ke9rhet, tehe1t ha jf3l logike1zok max. egy ilyen teljesedtett kfcldete9se lehet a karinak. Ha előtf6riben megedrod sze9pen s jf3l , hogy hogyan s mint teljesfclt ez a szent(!) bosszfa (mert biz itt nem ake1rmiről van szf3 ilyenkor), akkor szerintem a Km-ed is elfogja fogadni, e9n legale1bbis ezt tenne9m . Be1r az is hangulatos megolde1s, ha az egyik he1tre1nyod kapcsolf3dik ehhez a kfcldete9shez, s edgy me9g teljesedte9sre ve1r a dolog.