• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből
  A lap korábbi változatát látod, amilyen Lorildi (vitalap | szerkesztései) 2013. április 23., 09:58-kor történt szerkesztése után volt.

  ÁNTSz

  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) szervezetrendszere az Országos Tisztifőorvosi Hivatalból (OTH) és az irányítása alatt álló országos intézetekből áll. Az OTH-t az egészségügyért felelős miniszter irányítja.

  Az OTH központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, vezetője az országos tisztifőorvos.
  Az országos intézetek önálló költségvetési szervként működnek, amelyek szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakmai és szakértői feladatokat látnak el.

  Az ÁNTSZ országos intézetei az alábbiak:

  • Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI)
  • Országos Epidemilógiai Központ (OEK)
  • Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)
  • Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI)
  • Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI)
  • Országos „Frederic Joliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI)
  • Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)
  • Országos Alapellátási Intézet (OALI),

  A népegészségügyi feladatok ellátására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként népegészségügyi szakigazgatási szervek működnek, amelyek meghatározott feladatokat látnak el az alábbi területeken:

  • közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság);
  • járványügy,
  • egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés, egészségmegőrzés);
  • egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció;
  • feladatkörükbe utalt szakfelügyeleti feladatok ellátása az egészségügyi szolgáltatók felett.

  A megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek az illetékességi területükön működő kistérségi népegészségügyi intézetek szakmai tevékenységének koordinálását, irányítását is ellátják.
  A megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező, népegészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egységeként kistérségi illetve fővárosi kerületi népegészségügyi intézetek működnek.

  A kistérségi népegészségügyi intézetek illetékességi területükön ellátják az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait,

  További információk: ÁNTSZ honlap