• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  „Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány” változatai közötti eltérés

  (Új oldal, tartalma: „Alapító okirata szerint a Közalapítvány célja, tevékenysége: <br> "1. Ellátja a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők (a továbbiakban: képvisel...”)
   
   
  (3 intermediate revisions by the same user not shown)
  1. sor: 1. sor:
   +
  1072/2011. (III. 23.) Korm. határozat rendelkezett a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány megszüntetéséről.
   +
  Feladatait a Nemzeti Rehabilitáció és Szociális Hivatal vette át.
   +
   +
   +
  Ezt megelőzően:<br>
   
  Alapító okirata szerint a Közalapítvány célja, tevékenysége: <br>
   
  Alapító okirata szerint a Közalapítvány célja, tevékenysége: <br>
   
  "1. Ellátja a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők (a továbbiakban: képviselők) foglalkoztatásával összefüggő feladatokat. E cél megvalósítása érdekében:<br>
   
  "1. Ellátja a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők (a továbbiakban: képviselők) foglalkoztatásával összefüggő feladatokat. E cél megvalósítása érdekében:<br>
  4. sor: 9. sor:
   
  :b) a képviselők részére megszervezi a jogszabályban előírt képzéseket és továbbképzéseket,
   
  :b) a képviselők részére megszervezi a jogszabályban előírt képzéseket és továbbképzéseket,
   
  :c) biztosítja a képviselők működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.  
   
  :c) biztosítja a képviselők működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.  
  2. Elősegíti – a képviselők működésén keresztül – az egészségügyi intézményekben ellátottak, a gyermekvédelmi gondoskodásban, illetve a szociális szolgáltatásban részesülők jogainak érvényesülését, védelmét.
  +
  2. Elősegíti – a képviselők működésén keresztül – az [[egészségügyi intézmény]]ekben ellátottak, a gyermekvédelmi gondoskodásban, illetve a szociális szolgáltatásban részesülők jogainak érvényesülését, védelmét.
    
   
  3. Hozzájárul a társadalmi esélyegyenlőség megteremtéséhez az alábbiak szerint:<br>
   
  3. Hozzájárul a társadalmi esélyegyenlőség megteremtéséhez az alábbiak szerint:<br>
  13. sor: 18. sor:
    
   
  5. Elősegíti, hogy az egészségügyi intézményekben ellátottak, továbbá a gyermekvédelmi gondoskodásban, illetve a szociális szolgáltatásban részesülők megismerhessék a képviselők munkáját, hozzáférhetőségét. Támogatja a szolgáltatásokat igénybe vevők, valamint a képviselők együttműködését a szolgáltatást nyújtókkal keletkezett konfliktusaik megoldásában."
   
  5. Elősegíti, hogy az egészségügyi intézményekben ellátottak, továbbá a gyermekvédelmi gondoskodásban, illetve a szociális szolgáltatásban részesülők megismerhessék a képviselők munkáját, hozzáférhetőségét. Támogatja a szolgáltatásokat igénybe vevők, valamint a képviselők együttműködését a szolgáltatást nyújtókkal keletkezett konfliktusaik megoldásában."
   +
  [[Category:Magyar_sajátosság]]

  A lap jelenlegi, 2013. április 23., 10:56-kori változata

  1072/2011. (III. 23.) Korm. határozat rendelkezett a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány megszüntetéséről. Feladatait a Nemzeti Rehabilitáció és Szociális Hivatal vette át.


  Ezt megelőzően:
  Alapító okirata szerint a Közalapítvány célja, tevékenysége:
  "1. Ellátja a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők (a továbbiakban: képviselők) foglalkoztatásával összefüggő feladatokat. E cél megvalósítása érdekében:

  a) irányítja, szervezi és ellenőrzi a képviselők szakmai munkáját,
  b) a képviselők részére megszervezi a jogszabályban előírt képzéseket és továbbképzéseket,
  c) biztosítja a képviselők működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

  2. Elősegíti – a képviselők működésén keresztül – az egészségügyi intézményekben ellátottak, a gyermekvédelmi gondoskodásban, illetve a szociális szolgáltatásban részesülők jogainak érvényesülését, védelmét.

  3. Hozzájárul a társadalmi esélyegyenlőség megteremtéséhez az alábbiak szerint:

  - biztosítja – a képviselők működésén keresztül – az ellátásokat igénybevevők részére a megkülönböztetés nélküli szolgáltatásnyújtás folyamatos figyelemmel kísérését,
  - elősegíti az egyes hátrányos helyzetű csoportok – különösen a fogyatékos személyek, roma kisebbséghez tartozók, pszichiátriai és szenvedélybetegek – ellátással összefüggő jogainak érvényre jutását.

  4. Összegzi a képviselők működésének gyakorlati tapasztalatait, továbbá a betegek, ellátottak, gyermekek jogainak érvényesülésével kapcsolatban szerzett információk alapján segíti a jogok és kötelezettségek egységes értelmezését, valamint azok gyakorlati megvalósulását. Ennek érdekében a szolgáltatást biztosító szakemberek számára szakmai tanácsadást, szakmai műhelyt, továbbképzési programot szervez.

  5. Elősegíti, hogy az egészségügyi intézményekben ellátottak, továbbá a gyermekvédelmi gondoskodásban, illetve a szociális szolgáltatásban részesülők megismerhessék a képviselők munkáját, hozzáférhetőségét. Támogatja a szolgáltatásokat igénybe vevők, valamint a képviselők együttműködését a szolgáltatást nyújtókkal keletkezett konfliktusaik megoldásában."