• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből
  A lap korábbi változatát látod, amilyen Lorildi (vitalap | szerkesztései) 2008. október 31., 13:56-kor történt szerkesztése után volt.

  (eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

  Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány

  Alapító okirata szerint a Közalapítvány célja, tevékenysége:
  "1. Ellátja a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők (a továbbiakban: képviselők) foglalkoztatásával összefüggő feladatokat. E cél megvalósítása érdekében:

  a) irányítja, szervezi és ellenőrzi a képviselők szakmai munkáját,
  b) a képviselők részére megszervezi a jogszabályban előírt képzéseket és továbbképzéseket,
  c) biztosítja a képviselők működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

  2. Elősegíti – a képviselők működésén keresztül – az egészségügyi intézményekben ellátottak, a gyermekvédelmi gondoskodásban, illetve a szociális szolgáltatásban részesülők jogainak érvényesülését, védelmét.

  3. Hozzájárul a társadalmi esélyegyenlőség megteremtéséhez az alábbiak szerint:

  - biztosítja – a képviselők működésén keresztül – az ellátásokat igénybevevők részére a megkülönböztetés nélküli szolgáltatásnyújtás folyamatos figyelemmel kísérését,
  - elősegíti az egyes hátrányos helyzetű csoportok – különösen a fogyatékos személyek, roma kisebbséghez tartozók, pszichiátriai és szenvedélybetegek – ellátással összefüggő jogainak érvényre jutását.

  4. Összegzi a képviselők működésének gyakorlati tapasztalatait, továbbá a betegek, ellátottak, gyermekek jogainak érvényesülésével kapcsolatban szerzett információk alapján segíti a jogok és kötelezettségek egységes értelmezését, valamint azok gyakorlati megvalósulását. Ennek érdekében a szolgáltatást biztosító szakemberek számára szakmai tanácsadást, szakmai műhelyt, továbbképzési programot szervez.

  5. Elősegíti, hogy az egészségügyi intézményekben ellátottak, továbbá a gyermekvédelmi gondoskodásban, illetve a szociális szolgáltatásban részesülők megismerhessék a képviselők munkáját, hozzáférhetőségét. Támogatja a szolgáltatásokat igénybe vevők, valamint a képviselők együttműködését a szolgáltatást nyújtókkal keletkezett konfliktusaik megoldásában."