• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből
  A lap korábbi változatát látod, amilyen Borilo (vitalap | szerkesztései) 2008. november 5., 10:55-kor történt szerkesztése után volt.

  Egészségügyi Tudományos Tanács

  Az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) az egészségügyi miniszter javaslattevő, véleményező, tanácsadó és döntés-előkészítő testülete.

  Az ETT: - állást foglal a miniszter vagy a Tanács tagjainak kezdeményezésére - az orvostudomány mindenkori állásának megfelelően - az egészségpolitikai, az orvostudományi, a gyógyszerészeti tudományi, valamint az egészségügyet érintő kérdésekben, - koordinálja az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) kormányzati felelősségi körébe tartozó hazai kutatásokat, valamint javaslatot tesz a hazai és nemzetközi kutatások prioritásaira, - a kutatási és fejlesztési tevékenység keretében kezdeményezi és elősegíti a nemzetközi és a hazai kutatások eredményeinek a hazai betegellátás gyakorlatába való átültetését, - a nemzetközi etikai és tudományos minőségi követelményrendszerek szerint javaslatot tesz az emberen végzett klinikai vizsgálatok és orvosbiológiai kutatások nemzeti tervezésére, kivitelezésére, dokumentálására, illetve ellenőrzésére, és figyelemmel kíséri azok megvalósítását, - etikai véleményt alkot a tudományosan megalapozottnak minősített kutatásokról, - véleményezi az új regionális kutatásetikai bizottságok létrehozását, koordinálja és elősegíti a regionális kutatásetikai bizottságok egységes működését.