• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből
  A lap korábbi változatát látod, amilyen Nagy Attila (vitalap | szerkesztései) 2008. szeptember 23., 17:05-kor történt szerkesztése után volt.

  Egynapos sebészet

  Az egynapos sebészeti ellátás speciális -a kórházi körülményekhez hasonló- körülményeket biztosító, a kórházi ellátást kiváltó ellátás, amelyben az ápolási idő a 24 órát nem haladhatja meg. Az egynapos sebészet nem keverendő össze az ambuláns sebészettel.

  A 16/2002. számú, (XII. 12.) az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló miniszteri rendelet értelmében:

  • 2. § (1) Egynapos sebészeti ellátás keretében az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. számú mellékletében felsorolt beavatkozások végezhetők előre tervezetten, feltéve, hogy a beteg 24 óránál kevesebb időt tartózkodik a beavatkozást végző egészségügyi intézményben.
  • (2) Az egynapos sebészeti ellátás keretében műtét akkor végezhető, ha a beteg:
   • a) általános állapota jó, legfeljebb olyan enyhe rendszerbetegsége van funkcionális kiesés nélkül, amely miatt nem igényli a műtét utáni szoros megfigyelést; és
   • b) várhatóan a műtét alatti vérvesztesége miatt vérátömlesztést nem igényel, és a műtét utáni fájdalma várhatóan minimális lesz;
   • c) felnőtt esetében önellátó, gyermek esetében az otthoni gondozása biztosított; és
   • d) az Eütv. 15-16. §-ában foglaltak szerint nyilatkozik arról, hogy
    • da) lakás- és higiénés körülményei megfelelőek,
    • db) tartózkodási helyétől az ellátó egészségügyi intézmény személygépkocsival (mentővel) - átlagos forgalmat figyelembe véve - 30 perc alatt elérhető,
    • dc) tartózkodási helyén telefon biztosított,
    • dd) hazaszállításakor és a tartózkodási helyén a műtétet követő éjszakán részére a felügyelet, valamint szükség esetén a megfelelő egészségügyi ellátáshoz jutás lehetősége biztosított,
    • de) hozzájárul a műtét egynapos sebészeti ellátás formájában történő elvégzéséhez.
  • 3. § (1) Egynapos sebészeti ellátás - fekvőbeteg-ellátási intézményen kívül - járóbeteg-szakellátás keretében olyan
   • a) szakorvosi rendelőintézeti szakrendelésen, vagy
   • b) egyéb szakrendelésen végezhető, amely a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.
  • (2) Az (1) bekezdés szerinti járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató biztosítja:
   • a) a mellékletben foglalt tárgyi feltételeket;
   • b) a műtéti beavatkozás elvégzésében jártas olyan szakorvost, aki a szakvizsgát követően 5 éves folyamatos szakmai gyakorlatot szerzett aktív fekvőbeteg-gyógyintézményben és jártasságát az általa elvégzett műtétek számszerű kimutatásával tudja igazolni;
   • c) az operált beteg részére az intézményben tartózkodás idejére a műtéttel összefüggésben szükségessé váló gyógyszereket;
   • d) a műtét közben esetleg kialakuló szövődmények ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
   • e) a műtétet követően azzal összefüggő szövődmény fellépése esetén a beteg ellátását
    • ea) a beavatkozás szakmai besorolása szerinti aktív fekvőbeteg háttérrel rendelkezés esetén saját intézményében, vagy
    • eb) a beavatkozás szakmai besorolása szerinti aktív fekvőbeteg háttér hiányában előzetes szerződés alapján olyan fekvőbeteg-ellátásra alkalmas intézményben, amely a beavatkozás szakmai besorolása szerinti aktív osztállyal is rendelkezik és az egynapos sebészeti ellátást végző intézettől személygépkocsival (mentővel) - átlagos forgalmat figyelembe véve - 30 percen belül elérhető;
   • f) a műtét során eltávolított anyag szövettani vizsgálatának lehetőségét;
   • g) a beteg részére zárójelentést, amellyel szükség esetén a keresőképtelen állományba való felvételének indokoltságát igazolhatja.