• Bejelentkezés
  • Szócikk
  • Vitalap
  • Lapforrás
  • Laptörténet
  • A Fogalomtár wikiből

    „Felhasznált források” változatai közötti eltérés

    5. sor: 5. sor:
      
     
    '''Népegészségügyi fogalmak/Demográfiai fogalmak''' témakör:  
     
    '''Népegészségügyi fogalmak/Demográfiai fogalmak''' témakör:  
     
      
     
    Vargáné Hajdú Piroska-Boján Ferenc: Demográfia. Debrecen, DOTE Társadorvostani Int., 1990. (Társadalomorvostani füzetek)
     
    Vargáné Hajdú Piroska-Boján Ferenc: Demográfia. Debrecen, DOTE Társadorvostani Int., 1990. (Társadalomorvostani füzetek)
    37. sor: 36. sor:
      
     
    World Health Organization: The World Health Report 2001. Geneva, WHO, 2001. 178 p.(http://www.who.int/whr/2001/en/)
     
    World Health Organization: The World Health Report 2001. Geneva, WHO, 2001. 178 p.(http://www.who.int/whr/2001/en/)
     +
     +
     +
    '''Népegészségügyi fogalmak/Járványüggyel, fertőző megbetegedésekkel kapcsolatos fogalmak''' témakör:
     +
     +
    Brencsán János; szerk. Krúdy Erzsébet: Orvosi szótár. - 3. kiad. - Budapest : Medicina, 2002.
     +
     +
    Dr.Info: Immunvédelem (http://www.dr.info.hu/drinfo/pid/0/betegsegKonyvProperties/oid/0/KonyvReszegyseg.4_4725)
     +
     +
    OEK Módszertani Levél a 2007. évi Védőoltásokról (http://www.oek.hu/oek.web?to=1132&nid=408&pid=1&lang=hun)
      
      
    68. sor: 76. sor:
      
     
    European Observatory on Health Systems and Policies, Glossary
     
    European Observatory on Health Systems and Policies, Glossary
    http://www.euro.who.int/observatory/Glossary/TopPage?term=1
    +
    (http://www.euro.who.int/observatory/Glossary/TopPage?term=1)
      
     
    Gulácsi László: Egészség-gazdaságtan. Budapest, Medicina, 2005. 547 p.
     
    Gulácsi László: Egészség-gazdaságtan. Budapest, Medicina, 2005. 547 p.

    A lap 2008. november 6., 15:28-kori változata

    Általános egészségügyi fogalmak témakör:

    Józwiak-Hagymásy Judit: A gyógyászati segédeszközök transzparens társadalombiztosítási támogatása 2006. március, ESKI, [[1]]


    Népegészségügyi fogalmak/Demográfiai fogalmak témakör:

    Vargáné Hajdú Piroska-Boján Ferenc: Demográfia. Debrecen, DOTE Társadorvostani Int., 1990. (Társadalomorvostani füzetek)

    Központi Statisztikai Hivatal: Demográfiai évkönyv, 2006. Budapest, KSH, 2007. XLVII, + CD-ROM

    Klinger László: Demográfia. Budapest, KSH, 1996.

    Nolte, Ellen-McKee, Martin: Does healthcare save lives? Avoidable mortality revisited. London, The Nuffield Trust, 2004. 138 p. (http://www.nuffieldtrust.org.uk/ecomm/files/21404avoidablemortality2.pdf)

    Hosszú távú előreszámítások (népesség-előreszámítás): http://www.nepinfo.hu/index.php?m=52&id=884&page=1

    Salt, John: A nemzetközi vándorlás összetétele és változása Európában. In: Demográfia, 46. évf. 2003. 4. sz., 319-330. p. (http://www.nepinfo.hu/doc.php?doc=NDU3&f=./f070702010001.pdf)


    Népegészségügyi fogalmak/Az egészségi állapotot leíró fogalmak témakör:

    Vargáné Hajdú Piroska-Boján Ferenc: Demográfia. Debrecen, DOTE Társadorvostani Int., 1990. (Társadalomorvostani füzetek)

    Központi Statisztikai Hivatal: Demográfiai évkönyv, 2006. Budapest, KSH, 2007. XLVII, + CD-ROM

    Klinger László: Demográfia. Budapest, KSH, 1996.

    Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez. In: Egészségügyi Közlöny, 52. évf. 2002. 11. sz. 1314-1334. p.

    Kopp Mária: Az életminőség társadalmi hatásai. In: Nemerkényi Előd-Silberer Vera: Szemelvények az OTKA támogatásával készült alapkutatások újabb eredményeiből. Budapest, OTKA, 2007.74-76.p. (http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=3577)

    Bingefors, Kerstin: Health care cost, quality and outcomes. ISPOR Book of terms. Lawrenceville, International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 2003. 264 p.

    World Health Organization: Disability adjusted life years (DALY) http://www.who.int/healthinfo/boddaly/en/

    World Health Organization: The World Health Report 2001. Geneva, WHO, 2001. 178 p.(http://www.who.int/whr/2001/en/)


    Népegészségügyi fogalmak/Járványüggyel, fertőző megbetegedésekkel kapcsolatos fogalmak témakör:

    Brencsán János; szerk. Krúdy Erzsébet: Orvosi szótár. - 3. kiad. - Budapest : Medicina, 2002.

    Dr.Info: Immunvédelem (http://www.dr.info.hu/drinfo/pid/0/betegsegKonyvProperties/oid/0/KonyvReszegyseg.4_4725)

    OEK Módszertani Levél a 2007. évi Védőoltásokról (http://www.oek.hu/oek.web?to=1132&nid=408&pid=1&lang=hun)


    Egészség-gazdaságtani fogalmak témakör:

    Vincze Zoltán-Kaló Zoltán-Bodrogi József: Bevezetés a farmakoökonómiába. Budapest, Medicina, 2001. XIV, 286 p.

    Bingefors, Kerstin: Health care cost, quality and outcomes. ISPOR Book of terms. Lawrenceville, International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 2003. 264 p.

    World Health Organization: Disability adjusted life years (DALY) http://www.who.int/healthinfo/boddaly/en/

    Nagy András: Bevezetés a közgazdaságtanba: 1. Alapfogalmak és mikroökonómia fogalomtár. 2. kiad. Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar [etc.] 230 p.

    Gulácsi László: Egészség-gazdaságtan. Budapest, Medicina, 2005. 547 p.

    Orosz Éva: Félúton vagy tévúton : Egészségünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái. Budapest, Egészséges Magyarországért Egyesület, 2001. 327 p.

    Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez. In: Egészségügyi Közlöny, 52. évf. 2002. 11. sz. 1314-1334. p.

    Kopp Mária: Az életminőség társadalmi hatásai. In: Nemerkényi Előd-Silberer Vera: Szemelvények az OTKA támogatásával készült alapkutatások újabb eredményeiből. Budapest, OTKA, 2007. 74-76. p. (http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=3577)

    Kórházi ellátási standardok kézikönyv (2.0 változat). In: Egészségügyi Közlöny, 53. évf. 2003. 13. sz. 2130-2208. p.

    http://www.who.int

    http://www.gyogyinfok.hu/ftar/index.html


    Finanszírozási fogalmak témakör:

    European Observatory on Health Systems and Policies, Glossary (http://www.euro.who.int/observatory/Glossary/TopPage?term=1)

    Gulácsi László: Egészség-gazdaságtan. Budapest, Medicina, 2005. 547 p.

    Györfy Viktória: A fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása. Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2006.

    JEMIAI,N. – THOMPSON,S. – MOSSIALOS,E.: An overview of cost sharing for health services in the European Union, Euro Observer, 2004,6,3,1-4.