• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  „Felhasznált források” változatai közötti eltérés

   
  (32 intermediate revisions by 4 users not shown)
  1. sor: 1. sor:
  Ezt egységesíteni kell majd, de van könyvtárunk, könyvtárosunk.
  +
  '''Általános egészségügyi fogalmak''' témakör:
    
   +
  Józwiak-Hagymásy Judit: A gyógyászati segédeszközök transzparens társadalombiztosítási támogatása. Budapest, ESKI, 2006. [[http://www.eski.hu/new3/politika/zip_doc_2006/gyse_tanulmany.pdf]]
    
  Vargáné Hajdú Piroska, Boján Ferenc: Demográfia. - Debrecen : DOTE Társadorvtan. Int., 1990.
   
    
  Demográfiai évkönyv, 2006. - Budapest : KSH, 2007. - p. 125
  +
  '''Egészségügyi ellátás/orvosi szakmák''' témakör:  
    
  Klinger László: Demográfia – KSH, 1996. p. 282-290.  
  +
  Brencsán János: Orvosi szótár. 3. kiad. Budapest, Medicina, 2002.
    
  Vincze Z, Kaló Z, Bodrogi J: Bevezetés a farmakoökonómiába. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2001.
  +
  Hollósi Nikolett-Koronczai Magdolna: Orvosi szótár a családban. Budapest, Kossuth, 2002.  
    
  ISPOR Book of Terms. Health Care Cost, Quality, and Outcomes. 2003.
   
    
  www.who.int
  +
  '''Népegészségügyi fogalmak/Demográfiai fogalmak''' témakör:
    
  Kórházi ellátási standardok kézikönyv (2.0 változat)
  +
  Vargáné Hajdú Piroska-Boján Ferenc: Demográfia. Debrecen, DOTE Társadorvostani Int., 1990. (Társadalomorvostani füzetek)
    
  Nagy András: Bevezetés a közgazdaságtanba I. Alapfogalmak és Mikroökonómia Fogalomtár; 2004.
  +
  Központi Statisztikai Hivatal: Demográfiai évkönyv, 2012. Budapest, KSH, 2013.
    
  Gulácsi László: Egészség-gazdaságtan. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2005.
  +
  Klinger László: Demográfia. Budapest, KSH, 1996.
    
  http://www.gyogyinfok.hu/ftar/index.html
  +
  Nolte, Ellen-McKee, Martin: Does healthcare save lives?  Avoidable mortality revisited. London, The Nuffield Trust, 2004.  (http://www.nuffieldtrust.org.uk/ecomm/files/21404avoidablemortality2.pdf)
    
  Orosz Éva: Félúton vagy tévúton? Egészséges Magyarországért Egyesület kiadásában
  +
  NEPINFO: Hosszú távú előreszámítások (népesség-előreszámítás)
    
  Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez. Egészségügyi Közlöny 2002;52:1314-34.
  +
  Salt, John: A nemzetközi vándorlás összetétele és változása Európában. In: Demográfia, 46. évf. 2003. 4. sz., 319-330. p. (http://www.nepinfo.hu/doc.php?doc=NDU3&f=./f070702010001.pdf)
   +
   
   +
   
   +
  '''Népegészségügyi fogalmak/Az egészségi állapotot leíró fogalmak''' témakör:
   +
   
   +
  Vargáné Hajdú Piroska-Boján Ferenc: Demográfia. Debrecen, DOTE Társadorvostani Int., 1990.  (Társadalomorvostani füzetek)
   +
   
   +
  Központi Statisztikai Hivatal: Demográfiai évkönyv, 2012. Budapest, KSH, 2013.
   +
   
   +
  Klinger László: Demográfia. Budapest, KSH, 1996.
   +
   
   +
  Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez. In: Egészségügyi Közlöny, 52. évf. 2002. 11. sz. 1314-1334. p.
   +
   
   +
  Kopp Mária: Az életminőség társadalmi hatásai. In: Nemerkényi Előd-Silberer Vera: Szemelvények az OTKA támogatásával készült alapkutatások újabb eredményeiből. Budapest, OTKA, 2007. 74-76. p. 
   +
   
   +
  Ercsey Ida: Az életminőség mérése (http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2010/ercsey%20ida.pdf)
   +
   
   +
  dr. Ágh Tamás, dr. Bártfai Zoltán PhD és dr. Mészáros Ágnes PhD: Életminőség és terápiahűség krónikus obstruktív tüdőbetegségben (http://www.medicalonline.hu/tudogyogyaszat/cikk/eletminoseg_es_terapiahuseg_kronikus_obstruktiv_tudobetegsegben)
   +
   
   +
  Bingefors, Kerstin: Health care cost, quality and outcomes. ISPOR Book of terms. Lawrenceville, International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 2003.
   +
   
   +
  World Health Organization: Disability-Adjusted Live Years (DALY) (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/)
   +
   
   +
  World Health Organization - Statistics: Healthy life expectancy (HALE) (http://www.who.int/healthinfo/statistics/indhale/en/)
   +
   
   +
  Ádány Róza: Megelőző orvostan és Népegészségtan 2011. (http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_1A_Megelozo_orvostan_es_nepegeszsegtan/ch07s03.html)
   +
   
   +
  World Health Organization: Health education (http://www.who.int/topics/health_education/en/)
   +
   
   +
  World Health Organization: The World Health Report 2001. Geneva, WHO, 2001. (http://www.who.int/whr/2001/en/)
   +
   
   +
  Népegészségügyi Jelentés 2004.
   +
   
   +
  Magyar Gallup Intézet: Gyorsjelentés az országos lakossági egészségfelmérésről 2001. április (http://www.gallup.hu/olef/gyors.html)
   +
   
   +
  NEPINFO: Halandóság, egészségi állapot - vélt egészség
   +
   
   +
  Egészséghatás-vizsgálat: mire jó, és hol használják?  In: HVG-online (http://hvg.hu/itthon/20081030_egeszseghatas_vizsgalat.aspx)
   +
   
   +
   
   +
  '''Népegészségügyi fogalmak/ Az egészségvédelemmel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos fogalmak''' témakör:
   +
   
   +
  Vargáné Hajdú Piroska-Boján Ferenc: Epidemiológia. Debrecen, DOTE Társadalomorvostani Intézete, 1991.
   +
   
   +
  Általános információk a lakossági szűrővizsgálatokról (http://efrirk.antsz.hu/szures/index.htm)
   +
   
   +
  Megelőző ellátások (OEP információk) (http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,46826&_dad=portal&_schema=PORTAL)
   +
   
   +
  OEP-FIFO: Egészségügyi Fogalomtár (http://www.gyogyinfok.hu/ftar/index.html)
   +
   
   +
  Gritz Arnoldné: Az egészségfejlesztés kompetenciái a XXI. században.In: Egészségfejlesztés, 48. évf. 2007. 3. sz. 3-8. p.
   +
   
   +
  Pál Katalin et al.: A testnevelés szerepe az egészségtudatos magatartás kialakításában. - In: Új pedagógiai szemle, 55. évf. 2005. 6. sz. 25-32. p.(http://epa.oszk.hu/00000/00035/00093/2005-06-ta-Tobbek-Testneveles.html)
   +
   
   +
  Kishegyi Júlia-Makara Péter: Kutatás, monitorozás, értékelés az egészségfejlesztésben. Budapest, OEFI, 2004. (http://www.oefi.hu/modszertan6.pdf)
   +
   
   +
  Országos Lakossági Egészségfelmérés. OLEF 2000 kutatási jelentés. Budapest, 2002. (http://www.oefi.hu/olef/OLEF2000/Jelentesek/Kutatasi_jelentes2000.pdf)
   +
   
   +
   
   +
  '''Népegészségügyi fogalmak/Járványüggyel, fertőző megbetegedésekkel kapcsolatos fogalmak''' témakör:
   +
   
   +
  Az OEK Módszerteni Levele a 2013. évi Védőoltásokról. In: Epinfo 20. évf. 2013. 1. ksz. 1-57. p. (http://www.oek.hu/oek.web/oek.web?to=16&nid=444&pid=1&lang=hun)
   +
   
   +
  Dési Illés: Népegészségtan. Egyetemi tankönyv. Budapest, Semmelweis, 1995.
   +
   
   +
  Dr.Info: Immunvédelem (http://www.dr.info.hu/drinfo/pid/0/betegsegKonyvProperties/oid/0/KonyvReszegyseg.4_4725)
   +
   
   +
   
   +
   
   +
  '''Egészség-gazdaságtani fogalmak''' témakör:
   +
   
   +
  Vincze Zoltán-Kaló Zoltán-Bodrogi József: Bevezetés a farmakoökonómiába. Budapest, Medicina, 2001.
   +
   
   +
  Bingefors, Kerstin: Health care cost, quality and outcomes. ISPOR Book of terms. Lawrenceville, International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 2003.
   +
   
   +
   
   +
  World Health Organization: Disability-Adjusted Live Years (DALY) (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/)
   +
   
   +
  Nagy András: Bevezetés a közgazdaságtanba: 1. Alapfogalmak és mikroökonómia fogalomtár. 2. kiad. Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar [etc.], 1995.
   +
   
   +
  Gulácsi László: Egészség-gazdaságtan. Budapest, Medicina, 2005.
   +
   
   +
  Orosz Éva: Félúton vagy tévúton. Egészségünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái. Budapest, Egészséges Magyarországért Egyesület, 2001.
   +
   
   +
  Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez. In: Egészségügyi Közlöny, 52. évf. 2002. 11. sz. 1314-1334. p.
   +
   
   +
  Kopp Mária: Az életminőség társadalmi hatásai. In: Nemerkényi Előd-Silberer Vera: Szemelvények az OTKA támogatásával készült alapkutatások újabb eredményeiből. Budapest, OTKA, 2007. 74-76. p.
   +
   
   +
  Kórházi ellátási standardok kézikönyv (2.0 változat). In: Egészségügyi Közlöny, 53. évf. 2003. 13. sz. 2130-2208. p.
   +
   
   +
  Országos Lakossági Egészségfelmérés. OLEF 2000 kutatási jelentés. Budapest, 2002. (http://www.oefi.hu/olef/OLEF2000/Jelentesek/Kutatasi_jelentes2000.pdf)
   +
   
   +
  Népegészségügyi Jelentés 2004.
   +
   
   +
  http://www.who.int
   +
   
   +
  OEP-FIFO: Egészségügyi Fogalomtár (http://www.gyogyinfok.hu/ftar/index.html)
   +
   
   +
   
   +
  '''Finanszírozási fogalmak''' témakör:
   +
   
   +
  European Observatory on Health Systems and Policies, Glossary
   +
   
   +
  Gulácsi László: Egészség-gazdaságtan. Budapest, Medicina, 2005.
   +
   
   +
  Györfy Viktória: A fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása. Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2006.
   +
   
   +
  JEMIAI,N.–THOMPSON,S.–MOSSIALOS,E.: An overview of cost sharing for health services in the European Union. In: Euro Observer, 6. vol., 2004, 3. no. 1-4. p.
   +
   
   +
  Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS Statistical Regions of Europe (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction)
   +
  [[Category:Gyűjtő_oldal]]

  A lap jelenlegi, 2013. november 25., 14:36-kori változata

  Általános egészségügyi fogalmak témakör:

  Józwiak-Hagymásy Judit: A gyógyászati segédeszközök transzparens társadalombiztosítási támogatása. Budapest, ESKI, 2006. [[1]]


  Egészségügyi ellátás/orvosi szakmák témakör:

  Brencsán János: Orvosi szótár. 3. kiad. Budapest, Medicina, 2002.

  Hollósi Nikolett-Koronczai Magdolna: Orvosi szótár a családban. Budapest, Kossuth, 2002.


  Népegészségügyi fogalmak/Demográfiai fogalmak témakör:

  Vargáné Hajdú Piroska-Boján Ferenc: Demográfia. Debrecen, DOTE Társadorvostani Int., 1990. (Társadalomorvostani füzetek)

  Központi Statisztikai Hivatal: Demográfiai évkönyv, 2012. Budapest, KSH, 2013.

  Klinger László: Demográfia. Budapest, KSH, 1996.

  Nolte, Ellen-McKee, Martin: Does healthcare save lives? Avoidable mortality revisited. London, The Nuffield Trust, 2004. (http://www.nuffieldtrust.org.uk/ecomm/files/21404avoidablemortality2.pdf)

  NEPINFO: Hosszú távú előreszámítások (népesség-előreszámítás)

  Salt, John: A nemzetközi vándorlás összetétele és változása Európában. In: Demográfia, 46. évf. 2003. 4. sz., 319-330. p. (http://www.nepinfo.hu/doc.php?doc=NDU3&f=./f070702010001.pdf)


  Népegészségügyi fogalmak/Az egészségi állapotot leíró fogalmak témakör:

  Vargáné Hajdú Piroska-Boján Ferenc: Demográfia. Debrecen, DOTE Társadorvostani Int., 1990. (Társadalomorvostani füzetek)

  Központi Statisztikai Hivatal: Demográfiai évkönyv, 2012. Budapest, KSH, 2013.

  Klinger László: Demográfia. Budapest, KSH, 1996.

  Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez. In: Egészségügyi Közlöny, 52. évf. 2002. 11. sz. 1314-1334. p.

  Kopp Mária: Az életminőség társadalmi hatásai. In: Nemerkényi Előd-Silberer Vera: Szemelvények az OTKA támogatásával készült alapkutatások újabb eredményeiből. Budapest, OTKA, 2007. 74-76. p.

  Ercsey Ida: Az életminőség mérése (http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2010/ercsey%20ida.pdf)

  dr. Ágh Tamás, dr. Bártfai Zoltán PhD és dr. Mészáros Ágnes PhD: Életminőség és terápiahűség krónikus obstruktív tüdőbetegségben (http://www.medicalonline.hu/tudogyogyaszat/cikk/eletminoseg_es_terapiahuseg_kronikus_obstruktiv_tudobetegsegben)

  Bingefors, Kerstin: Health care cost, quality and outcomes. ISPOR Book of terms. Lawrenceville, International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 2003.

  World Health Organization: Disability-Adjusted Live Years (DALY) (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/)

  World Health Organization - Statistics: Healthy life expectancy (HALE) (http://www.who.int/healthinfo/statistics/indhale/en/)

  Ádány Róza: Megelőző orvostan és Népegészségtan 2011. (http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_1A_Megelozo_orvostan_es_nepegeszsegtan/ch07s03.html)

  World Health Organization: Health education (http://www.who.int/topics/health_education/en/)

  World Health Organization: The World Health Report 2001. Geneva, WHO, 2001. (http://www.who.int/whr/2001/en/)

  Népegészségügyi Jelentés 2004.

  Magyar Gallup Intézet: Gyorsjelentés az országos lakossági egészségfelmérésről 2001. április (http://www.gallup.hu/olef/gyors.html)

  NEPINFO: Halandóság, egészségi állapot - vélt egészség

  Egészséghatás-vizsgálat: mire jó, és hol használják? In: HVG-online (http://hvg.hu/itthon/20081030_egeszseghatas_vizsgalat.aspx)


  Népegészségügyi fogalmak/ Az egészségvédelemmel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos fogalmak témakör:

  Vargáné Hajdú Piroska-Boján Ferenc: Epidemiológia. Debrecen, DOTE Társadalomorvostani Intézete, 1991.

  Általános információk a lakossági szűrővizsgálatokról (http://efrirk.antsz.hu/szures/index.htm)

  Megelőző ellátások (OEP információk) (http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,46826&_dad=portal&_schema=PORTAL)

  OEP-FIFO: Egészségügyi Fogalomtár (http://www.gyogyinfok.hu/ftar/index.html)

  Gritz Arnoldné: Az egészségfejlesztés kompetenciái a XXI. században.In: Egészségfejlesztés, 48. évf. 2007. 3. sz. 3-8. p.

  Pál Katalin et al.: A testnevelés szerepe az egészségtudatos magatartás kialakításában. - In: Új pedagógiai szemle, 55. évf. 2005. 6. sz. 25-32. p.(http://epa.oszk.hu/00000/00035/00093/2005-06-ta-Tobbek-Testneveles.html)

  Kishegyi Júlia-Makara Péter: Kutatás, monitorozás, értékelés az egészségfejlesztésben. Budapest, OEFI, 2004. (http://www.oefi.hu/modszertan6.pdf)

  Országos Lakossági Egészségfelmérés. OLEF 2000 kutatási jelentés. Budapest, 2002. (http://www.oefi.hu/olef/OLEF2000/Jelentesek/Kutatasi_jelentes2000.pdf)


  Népegészségügyi fogalmak/Járványüggyel, fertőző megbetegedésekkel kapcsolatos fogalmak témakör:

  Az OEK Módszerteni Levele a 2013. évi Védőoltásokról. In: Epinfo 20. évf. 2013. 1. ksz. 1-57. p. (http://www.oek.hu/oek.web/oek.web?to=16&nid=444&pid=1&lang=hun)

  Dési Illés: Népegészségtan. Egyetemi tankönyv. Budapest, Semmelweis, 1995.

  Dr.Info: Immunvédelem (http://www.dr.info.hu/drinfo/pid/0/betegsegKonyvProperties/oid/0/KonyvReszegyseg.4_4725)


  Egészség-gazdaságtani fogalmak témakör:

  Vincze Zoltán-Kaló Zoltán-Bodrogi József: Bevezetés a farmakoökonómiába. Budapest, Medicina, 2001.

  Bingefors, Kerstin: Health care cost, quality and outcomes. ISPOR Book of terms. Lawrenceville, International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 2003.


  World Health Organization: Disability-Adjusted Live Years (DALY) (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/)

  Nagy András: Bevezetés a közgazdaságtanba: 1. Alapfogalmak és mikroökonómia fogalomtár. 2. kiad. Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar [etc.], 1995.

  Gulácsi László: Egészség-gazdaságtan. Budapest, Medicina, 2005.

  Orosz Éva: Félúton vagy tévúton. Egészségünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái. Budapest, Egészséges Magyarországért Egyesület, 2001.

  Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez. In: Egészségügyi Közlöny, 52. évf. 2002. 11. sz. 1314-1334. p.

  Kopp Mária: Az életminőség társadalmi hatásai. In: Nemerkényi Előd-Silberer Vera: Szemelvények az OTKA támogatásával készült alapkutatások újabb eredményeiből. Budapest, OTKA, 2007. 74-76. p.

  Kórházi ellátási standardok kézikönyv (2.0 változat). In: Egészségügyi Közlöny, 53. évf. 2003. 13. sz. 2130-2208. p.

  Országos Lakossági Egészségfelmérés. OLEF 2000 kutatási jelentés. Budapest, 2002. (http://www.oefi.hu/olef/OLEF2000/Jelentesek/Kutatasi_jelentes2000.pdf)

  Népegészségügyi Jelentés 2004.

  http://www.who.int

  OEP-FIFO: Egészségügyi Fogalomtár (http://www.gyogyinfok.hu/ftar/index.html)


  Finanszírozási fogalmak témakör:

  European Observatory on Health Systems and Policies, Glossary

  Gulácsi László: Egészség-gazdaságtan. Budapest, Medicina, 2005.

  Györfy Viktória: A fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása. Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2006.

  JEMIAI,N.–THOMPSON,S.–MOSSIALOS,E.: An overview of cost sharing for health services in the European Union. In: Euro Observer, 6. vol., 2004, 3. no. 1-4. p.

  Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS Statistical Regions of Europe (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction)