• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből
  A lap korábbi változatát látod, amilyen PALOTAI MARIA (vitalap | szerkesztései) 2009. január 15., 14:02-kor történt szerkesztése után volt.

  Felhasznált források

  Általános egészségügyi fogalmak témakör:

  Józwiak-Hagymásy Judit: A gyógyászati segédeszközök transzparens társadalombiztosítási támogatása. Budapest, ESKI, 2006. [[1]]


  Eügészségügyi ellátás/orvosi szakmák témakör:

  Brencsán János: Orvosi szótár. 3. kiad. Budapest, Medicina, 2002.

  Hollósi Nikolett-Koronczai Magdolna: Orvosi szótár a családban. Budapest, Kossuth, 2002.


  Népegészségügyi fogalmak/Demográfiai fogalmak témakör:

  Vargáné Hajdú Piroska-Boján Ferenc: Demográfia. Debrecen, DOTE Társadorvostani Int., 1990. (Társadalomorvostani füzetek)

  Központi Statisztikai Hivatal: Demográfiai évkönyv, 2006. Budapest, KSH, 2007.

  Klinger László: Demográfia. Budapest, KSH, 1996.

  Nolte, Ellen-McKee, Martin: Does healthcare save lives? Avoidable mortality revisited. London, The Nuffield Trust, 2004. (http://www.nuffieldtrust.org.uk/ecomm/files/21404avoidablemortality2.pdf)

  Hosszú távú előreszámítások (népesség-előreszámítás): http://www.nepinfo.hu/index.php?m=52&id=884&page=1

  Salt, John: A nemzetközi vándorlás összetétele és változása Európában. In: Demográfia, 46. évf. 2003. 4. sz., 319-330. p. (http://www.nepinfo.hu/doc.php?doc=NDU3&f=./f070702010001.pdf)


  Népegészségügyi fogalmak/Az egészségi állapotot leíró fogalmak témakör:

  Vargáné Hajdú Piroska-Boján Ferenc: Demográfia. Debrecen, DOTE Társadorvostani Int., 1990. (Társadalomorvostani füzetek)

  Központi Statisztikai Hivatal: Demográfiai évkönyv, 2006. Budapest, KSH, 2007.

  Klinger László: Demográfia. Budapest, KSH, 1996.

  Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez. In: Egészségügyi Közlöny, 52. évf. 2002. 11. sz. 1314-1334. p.

  Kopp Mária: Az életminőség társadalmi hatásai. In: Nemerkényi Előd-Silberer Vera: Szemelvények az OTKA támogatásával készült alapkutatások újabb eredményeiből. Budapest, OTKA, 2007. 74-76. p. (http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=3577)

  Bingefors, Kerstin: Health care cost, quality and outcomes. ISPOR Book of terms. Lawrenceville, International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 2003.

  World Health Organization: Disability-Adjusted Live Years (DALY) (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/)

  World Health Organization: The World Health Report 2001. Geneva, WHO, 2001. (http://www.who.int/whr/2001/en/)

  Népegészségügyi Jelentés 2004. (http://www.oszmk.hu/index.php?m=31)

  Magyar Gallup Intézet: Gyorsjelentés az országos lakossági egészségfelmérésről 2001. április (http://www.gallup.hu/olef/gyors.html)

  Halandóság, egészségi állapot - vélt egészség (http://www.nepinfo.hu/index.php?m=837&id=2466&page=2#_Toc68287414)

  Egészséghatás-vizsgálat: mire jó, és hol használják? In: HVG-online (http://hvg.hu/itthon/20081030_egeszseghatas_vizsgalat.aspx)


  Népegészségügyi fogalmak/ Az egészségvédelemmel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos fogalmak témakör:

  Vargáné Hajdú Piroska-Boján Ferenc: Epidemiológia. Debrecen, DOTE Társadalomorvostani Intézete, 1991.

  Általános információk a lakossági szűrővizsgálatokról (http://efrirk.antsz.hu/szures/index.htm)

  Megelőző ellátások (OEP információk) (http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,46826&_dad=portal&_schema=PORTAL)

  OEP-FIFO: Egészségügyi Fogalomtár (http://www.gyogyinfok.hu/ftar/index.html)

  Gritz Arnoldné: Az egészségfejlesztés kompetenciái a XXI. században.In: Egészségfejlesztés, 48. évf. 2007. 3. sz. 3-8. p.(http://www.egeszsegneveles17.hu/szakma.php)

  Pál Katalin et al.: A testnevelés szerepe az egészségtudatos magatartás kialakításában. - In: Új pedagógiai szemle, 55. évf. 2005. 6. sz. 25-32. p.(http://epa.oszk.hu/00000/00035/00093/2005-06-ta-Tobbek-Testneveles.html)

  Kishegyi Júlia-Makara Péter: Kutatás, monitorozás, értékelés az egészségfejlesztésben. Budapest, OEFI, 2004. (http://www.oefi.hu/modszertan6.pdf)


  Népegészségügyi fogalmak/Járványüggyel, fertőző megbetegedésekkel kapcsolatos fogalmak témakör:

  Brencsán János: Orvosi szótár. 3. kiad. Budapest, Medicina, 2002.

  Dr.Info: Immunvédelem (http://www.dr.info.hu/drinfo/pid/0/betegsegKonyvProperties/oid/0/KonyvReszegyseg.4_4725)

  Módszertani levél a 2007. évi védőoltásokról. In: Epinfo, 14. évf. 2007. 1. ksz. 1-42.p.(http://www.oek.hu/oek.web?to=1132&nid=408&pid=1&lang=hun)

  Dési Illés: Népegészségtan. Egyetemi tankönyv. Budapest, Semmelweis, 1995.


  Egészség-gazdaságtani fogalmak témakör:

  Vincze Zoltán-Kaló Zoltán-Bodrogi József: Bevezetés a farmakoökonómiába. Budapest, Medicina, 2001.

  Bingefors, Kerstin: Health care cost, quality and outcomes. ISPOR Book of terms. Lawrenceville, International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 2003.


  World Health Organization: Disability-Adjusted Live Years (DALY) (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/)

  Nagy András: Bevezetés a közgazdaságtanba: 1. Alapfogalmak és mikroökonómia fogalomtár. 2. kiad. Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar [etc.], 1995.

  Gulácsi László: Egészség-gazdaságtan. Budapest, Medicina, 2005.

  Orosz Éva: Félúton vagy tévúton. Egészségünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái. Budapest, Egészséges Magyarországért Egyesület, 2001.

  Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez. In: Egészségügyi Közlöny, 52. évf. 2002. 11. sz. 1314-1334. p.

  Kopp Mária: Az életminőség társadalmi hatásai. In: Nemerkényi Előd-Silberer Vera: Szemelvények az OTKA támogatásával készült alapkutatások újabb eredményeiből. Budapest, OTKA, 2007. 74-76. p. (http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=3577)

  Kórházi ellátási standardok kézikönyv (2.0 változat). In: Egészségügyi Közlöny, 53. évf. 2003. 13. sz. 2130-2208. p.

  Országos Lakossági Egészségfelmérés. OLEF 2000 kutatási jelentés. Budapest, 2002. (http://www.oszmk.hu/dokumentum/OLEF_2000/kutatasi_jelentes.pdf)

  Népegészségügyi Jelentés 2004. (http://www.oszmk.hu/index.php?m=31)

  http://www.who.int

  OEP-FIFO: Egészségügyi Fogalomtár (http://www.gyogyinfok.hu/ftar/index.html)


  Finanszírozási fogalmak témakör:

  European Observatory on Health Systems and Policies, Glossary (http://www.euro.who.int/observatory/Glossary/TopPage?term=1)

  Gulácsi László: Egészség-gazdaságtan. Budapest, Medicina, 2005.

  Györfy Viktória: A fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása. Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2006.

  JEMIAI,N.–THOMPSON,S.–MOSSIALOS,E.: An overview of cost sharing for health services in the European Union. In: Euro Observer, 6. vol., 2004, 3. no. 1-4. p.

  Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS Statistical Regions of Europe (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/home_regions_en.html)