• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből
  A lap korábbi változatát látod, amilyen Varesz (vitalap | szerkesztései) 2009. június 4., 15:40-kor történt szerkesztése után volt.

  Fenntartó

  • "Költségvetési szerv egészségügyi szolgáltató esetén az alapító okiratban felügyeleti szervként megjelölt állami szerv, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás,
  • egyházi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyházi egészségügyi szolgáltató esetén az alapító okiratban fenntartóként megjelölt egyházi jogi személy,
  • alapítványi, közalapítványi egészségügyi szolgáltató esetén az alapítvány, közalapítvány,
  • más szervezet egészségügyi egységeként működő gyógyintézet esetén tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet."

  A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, b) a fogorvosi alapellátásról, c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, d) a védőnői ellátásról, e) az iskola-egészségügyi ellátásról.

  A települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit, több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét.

  A települési a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, b) biztosítja rovarok és rágcsálók irtását, c) figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását (szükség esetén intézkedik, vagy más hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát.

  A helyi önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy használatában levő járóbeteg-szakellátást, illetőleg fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények működését.

  (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről)

  Az 1990. évi helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény (Ötv.) alapján 8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:… az egészségügyi, …ellátásról, … való gondoskodás; 8. § (4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni … az egészségügyi és a szociális alapellátásról,… 70. § (1) A megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik különösen b) … az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásról, amennyiben azt a külön törvény szerint ellátásra kötelezett települési önkormányzat nem vállalja.


  Az egészségügyi intézmények fenntartójának hatáskörét képezi különösen a) az alapítói jogok, a létesítés, az átszervezés, illetve a megszüntetés gyakorlása, b) az intézmény költségvetésével kapcsolatos jogok gyakorlása, c) az intézmény vezetőinek tekintetében a munkáltatói jogok gyakorolása, d) az intézmény működését szabályozó dokumentumok (pl. szervezeti és működési szabályzat, házirend) jóváhagyása, e) az intézmény működésének folyamatos felügyelete és ellenőrzése.

  www.ajk.elte.hu/student/pol/politológis%20Közpolitika.ppt