• Bejelentkezés
  • Szócikk
  • Vitalap
  • Lapforrás
  • Laptörténet
  • A Fogalomtár wikiből

    Halandósági Tábla (Life table)

    Egy adott népesség halandóságának leírására szolgáló egyik módszer a demográfiában (a standardizált halálozási arányszám mellett) az ún. halandósági tábla (HT) megszerkesztése.

    Egyik célja választ adni a következő hipotetikus kérdésre:
    Feltéve, hogy egy adott népességben 1000 (vagy a 10 más hatványának megfelelő számú) csecsemő születik egyazon napon, hány gyermek fogja megérni az első, második, stb. születésnapját, ha a csecsemők a jelenleg fennálló halálozási arányszámok szerint halnak meg?
    Amiatt, hogy a 10 hatványainak megfelelő számosságú születésszámból indulnak ki és a jelenlegi halálozási arányszámokat alkalmazzák a jövőben megélt évek kiszámításra a HT nem reális, hanem fikció. A népességnek nincs olyan csoportja, amely élete folyamán minden korban a HT tábla halandósága szerint halna. A HT jelentősége abban áll, hogy a halandóság jelenlegi szintjét minden korévre vonatkozóan részletezi.

    A teljes HT minden egyes életévet tartalmaz, a rövidített rendszerint ötéves korcsoportokat (az első öt életévet itt is éves bontásban).
    A tábla szerkezete:

    • Első oszlop: életkor éves bontásban
    • Második oszlop: a még életben lévők száma az adott életkorban
    • Harmadik oszlop: az adott életkorban meghaltak száma
    • Negyedik oszlop: továbbélési/életben maradási valószínűség az adott életkorban
    • Ötödik oszlop: halálozási valószínűség az adott életkorban
    • Hatodik oszlop: várható élettartam az adott életkorban