• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  „Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara” változatai közötti eltérés

  a
  1. sor: 1. sor:
   
  A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) képviseli és védi a szakdolgozók jogait a szakdolgozói hivatásgyakorlásával összefüggő ügyekben, valamint képviseli a szakdolgozói kart a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben.
   
  A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) képviseli és védi a szakdolgozók jogait a szakdolgozói hivatásgyakorlásával összefüggő ügyekben, valamint képviseli a szakdolgozói kart a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben.
   +
   +
  Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. Törvény megteremtette a közfeladat ellátására hivatott Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, mint szakmai kamara megalakulásának törvényi feltételeit.
   +
   +
  A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az egészségügyi szakdolgozók szakmai érdek-képviseleti és önkormányzati köztestülete.
   +
   +
  A MESZK feladata:
   +
   +
  - az egészségügyi hivatás gyakorlásával és az egészségügyi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és - külön jogszabályokban meghatározott keretek között - egyedi ügyekben is elősegíti ezen jogok érvényesítését;
   +
   +
  - megalkotja alapszabályát;
   +
   +
  - a törvényben és külön jogszabályban meghatározott esetekben a tagjaival szemben etikai eljárást folytat le;
   +
   +
  -véleményezési jogot gyakorol: az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotásánál, az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál, a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása tekintetében;
   +
   +
  - felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként részt vesz az adott egészségügyi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;
   +
   +
  - nyilvántartást vezet a tagjairól;
   +
   +
  - közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez;
   +
   +
  -feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi szervezetekkel, véleményének, illetve döntéseinek kialakításába - szükség szerint - bevonja az érintett egészségügyi érdek-képviseleti szerveket;
   +
   
  [[Category:Magyar_sajátosság]]
   
  [[Category:Magyar_sajátosság]]

  A lap 2008. október 31., 15:58-kori változata

  A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) képviseli és védi a szakdolgozók jogait a szakdolgozói hivatásgyakorlásával összefüggő ügyekben, valamint képviseli a szakdolgozói kart a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben.

  Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. Törvény megteremtette a közfeladat ellátására hivatott Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, mint szakmai kamara megalakulásának törvényi feltételeit.

  A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az egészségügyi szakdolgozók szakmai érdek-képviseleti és önkormányzati köztestülete.

  A MESZK feladata:

  - az egészségügyi hivatás gyakorlásával és az egészségügyi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és - külön jogszabályokban meghatározott keretek között - egyedi ügyekben is elősegíti ezen jogok érvényesítését;

  - megalkotja alapszabályát;

  - a törvényben és külön jogszabályban meghatározott esetekben a tagjaival szemben etikai eljárást folytat le;

  -véleményezési jogot gyakorol: az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotásánál, az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál, a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása tekintetében;

  - felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként részt vesz az adott egészségügyi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;

  - nyilvántartást vezet a tagjairól;

  - közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez;

  -feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi szervezetekkel, véleményének, illetve döntéseinek kialakításába - szükség szerint - bevonja az érintett egészségügyi érdek-képviseleti szerveket;