• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  „Magyar Gyógyszerészi Kamara” változatai közötti eltérés

  a
  1. sor: 1. sor:
  A Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi a gyógyszerészi kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, valamint a gyógyszerészek jogait. (MGYK Etikai Kódexe)
  +
  "A Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi a gyógyszerészi kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, valamint a gyógyszerészek jogait." (MGYK Etikai Kódexe)
    
   
  A Magyar Gyógyszerészi Kamara – annak országos szervezete és területi szervezetei – teljes körű és általános jogutódja az 1989-ben az egyesülési jog szerint alapított Magyar Gyógyszerész Kamarának, továbbá az 1994.évi LI. törvénnyel létrehozott Magyar Gyógyszerész Kamarának.  
   
  A Magyar Gyógyszerészi Kamara – annak országos szervezete és területi szervezetei – teljes körű és általános jogutódja az 1989-ben az egyesülési jog szerint alapított Magyar Gyógyszerész Kamarának, továbbá az 1994.évi LI. törvénnyel létrehozott Magyar Gyógyszerész Kamarának.  
    
   
  A Magyar Gyógyszerészi Kamara feladata:
   
  A Magyar Gyógyszerészi Kamara feladata:
   
  +
  *a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és - külön jogszabályokban meghatározott keretek között - egyedi ügyekben is elősegíti ezen jogok érvényesítését; - megalkotja alapszabályát;
  - a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és - külön jogszabályokban meghatározott keretek között - egyedi ügyekben is elősegíti ezen jogok érvényesítését; - megalkotja alapszabályát;
  +
  *a Ktv-ben és külön jogszabályban meghatározott esetekben a tagjaival szemben etikai eljárást folytat le;
   
  +
  *véleményezési jogot gyakorol: a gyógyszerészek szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotásánál, a gyógyszerészi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál, a gyógyszerészképzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása tekintetében;
  - a Ktv-ben és külön jogszabályban meghatározott esetekben a tagjaival szemben etikai eljárást folytat le;
  +
  *felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként részt vesz az gyógyszerészi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;
   
  +
  *nyilvántartást vezet a tagjairól;
  - véleményezési jogot gyakorol: a gyógyszerészek szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotásánál, a gyógyszerészi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál, a gyógyszerészképzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása tekintetében;
  +
  *közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez.
   
  +
  - felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként részt vesz az gyógyszerészi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;
  +
   
  +
  - nyilvántartást vezet a tagjairól;
  +
   
  +
  - közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának
  +
  ellenőrzésében és továbbképzést szervez;
  +
    
   
  A Magyar Gyógyszerészi Kamara tagja lehet az, aki
   
  A Magyar Gyógyszerészi Kamara tagja lehet az, aki
   
  +
  *magyar egyetemen gyógyszerészi diplomát szerzett vagy külföldi egyetemen szerzett gyógyszerészi diplomáját honosították, vagy egyenértékűvé nyilvánították illetőleg szakképesítését elismerték,
  - magyar egyetemen gyógyszerészi diplomát szerzett vagy külföldi egyetemen szerzett gyógyszerészi diplomáját honosították, vagy egyenértékűvé nyilvánították illetőleg szakképesítését elismerték,
  +
  *a gyógyszerészek alapnyilvántartásban szerepel,
   
  +
  *Magyarország területén gyógyszerészi diplomához kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni,
  - a gyógyszerészek alapnyilvántartásban szerepel,
  +
  *az alapszabályban meghatározott mértékben és módon a kamarai tagdíjat megfizeti, és
   
  +
  *az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri.
  - Magyarország területén gyógyszerészi diplomához kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni,
  +
   
  +
  - az alapszabályban meghatározott mértékben és módon a kamarai tagdíjat megfizeti, és
  +
   
  +
  - az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri.
  +
    
   
  [[Category:Magyar_sajátosság]]
   
  [[Category:Magyar_sajátosság]]

  A lap 2008. november 10., 11:50-kori változata

  "A Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi a gyógyszerészi kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, valamint a gyógyszerészek jogait." (MGYK Etikai Kódexe)

  A Magyar Gyógyszerészi Kamara – annak országos szervezete és területi szervezetei – teljes körű és általános jogutódja az 1989-ben az egyesülési jog szerint alapított Magyar Gyógyszerész Kamarának, továbbá az 1994.évi LI. törvénnyel létrehozott Magyar Gyógyszerész Kamarának.

  A Magyar Gyógyszerészi Kamara feladata:

  • a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és - külön jogszabályokban meghatározott keretek között - egyedi ügyekben is elősegíti ezen jogok érvényesítését; - megalkotja alapszabályát;
  • a Ktv-ben és külön jogszabályban meghatározott esetekben a tagjaival szemben etikai eljárást folytat le;
  • véleményezési jogot gyakorol: a gyógyszerészek szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotásánál, a gyógyszerészi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál, a gyógyszerészképzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása tekintetében;
  • felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként részt vesz az gyógyszerészi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;
  • nyilvántartást vezet a tagjairól;
  • közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez.

  A Magyar Gyógyszerészi Kamara tagja lehet az, aki

  • magyar egyetemen gyógyszerészi diplomát szerzett vagy külföldi egyetemen szerzett gyógyszerészi diplomáját honosították, vagy egyenértékűvé nyilvánították illetőleg szakképesítését elismerték,
  • a gyógyszerészek alapnyilvántartásban szerepel,
  • Magyarország területén gyógyszerészi diplomához kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni,
  • az alapszabályban meghatározott mértékben és módon a kamarai tagdíjat megfizeti, és
  • az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri.